Category: Medienytt

Acoustics in practice

Den europeiske akustiske organisasjonen EEA gir ut et tidsskrift ved navn «Acoustics in practice».
In den siste utgaven er det publisert en artikkel av vår egen Sigmund Olafsen, den omhandler trikkemålingene vi har gjort for Oslo Sporveier. Atle Stensland og Tore F. Killengreen er medforfattere.

Hele artikkelen kan du lese her: Acoustics in practice october 2017 – utdrag

Foredrag om akustikk i Stord Kulturhus

Vår Magne Skålevik holder foredrag i Stord Kulturhus lørdag 7. oktober

Fredag 6. oktober blir det «Flygelfest» i Stord Kulturhus med innvielse av ny Steinway flygel, håndplukket av Leif Ove Andsnes.
På oppdrag for Stord Kommune hjelper Magne til med innjustering av et lydsystem som er innleid for anledningen.

Festkonserten er utsolgt, men lørdag 7. oktober er det ledige plasser: «Seminar med Magne Skålevik og Mari Eriksmoen om korleis akustikken påverkar musikk i konsert- og øvingslokaler.»

Sjekk ut event på Facebook.

Program (pdf)

Vi åpner kontor i Bergen!

Brekke & Strand Akustikk AS utvider virksomheten og åpner nytt kontor i Bergen med foreløpig 3 erfarne akustikere; Frode Eikeland, Ketil Olset og Espen Hatlevik. Kontoret er i Glasshuset på Minde (Conrad Mohrs veg 23).

Vi ønsker Frode, Ketil og Espen velkommen til Brekke & Strand Akustikk og gleder oss til å jobbe i markedet i Bergen!

For mer informasjon:

Kontakt i Bergen: Ketil Olset, e-mail: ketil.olset@brekkestrand.no
Adm. Direktør: Ingjerd Aaraas, ingjerd.aaraas@brekkestrand.no

Akustisk pionerprosjekt

I Nydalen i Oslo bygges det nå et 75 meter høyt signalbygg, og det er ikke bare høyden som gjør bygget unikt.

Prosjektet, som foreløpig er i oppstartsfasen, bygges av Avantor i samarbeid med Futurebuilt. Det innebærer at bygget skal være et miljøriktig forbildeprosjekt der både byggeprosessen og det ferdige bygget skal være bærekraftig og redusere klimagassutslipp med 50 prosent. Bygget skal huse både næringsarealer, kontorer og leiligheter, og kontordelen skal ikke ha tilført energi til verken ventilasjon, kjøling eller oppvarming.

Naturlig ventilering

– Kontorene vil kun ha naturlig ventilasjon, uten teknisk utstyr for å frakte luft inn eller ut av bygget. Man lufter rett og slett gjennom vinduer og ventiler, sier Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk AS, et selskap som har akustikk, støy og vibrasjon som spesialområde.

Ettersom målet er å bruke minst mulig energi er det utviklet oppvarmingssystemer med lavt energiforbruk, og i tillegg legges det opp til at bygningsmassen av betong vil magasinere varme om vinteren og kulde om sommeren.
– Dette er konsekvensen av at vi bruker for mye energi til kontorbygg i Norge. For å være mer miljøbevisste bruker vi bygningskroppen for å redusere energibehovet, sier Moen.

I og med at betongen i himling og vegger skal varme og avkjøle bygget, kan den ikke tildekkes, og vanlige materialer for støyreduksjon kan derfor ikke brukes.
– Nå jobber vi med tredimensjonale absorbenter som bygger i høyden i tillegg til i bredden. De blir garantert både unike, dekorative og funksjonelle.

Utendørs støy

– Vanligvis styres lufting i dag av et ventilasjonsanlegg som også hindrer støy utenfra, men ved naturlig ventilasjon mister man denne støykontrollen, sier Jarle Ellefsen i Brekke & Strand Akustikk AS.

Derfor utformer de nå egne skreddersydde lufteluker til bygget, som har lyddempende egenskaper, samtidig som luft uhindret skal kunne sive inn og ut.
– Det er mange som er skeptiske, men vi opplever at vi er med på å utvikle noe nytt. Man kommer ikke videre i verden hvis man ikke prøver, sier Ellefsen.

Kilde: http://www.fremtidensby.no/

Vi forplikter oss overfor studentene

Våre rådgivere har en lang tradisjon for å veilede masterstudenter i deres prosjekt- eller masteroppgaver. Nå vil vi styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene ytterligere:

– I disse dager lanserer vi et program som skal gi studentene de beste forutsetninger for å levere en fremragende oppgave. Motivasjonen for satsningen er en sterk tro på at samarbeid av denne typen er med på å drive utviklingen av akustikkfaget videre, heter det i en melding fra selskapet.

Seniorrådgiverne Magne Skålevik og Sigmund Olafsen har vært veiledere for en rekke studenter. De synes det er spennende å få være med på å forme fremtidens rådgivere. Kombinasjonen av teoretisk fordypning på universitetet og praktiske problemstillinger i en masteroppgave gir svært verdifull kompetanse.

– Tre av mine masterstudenter har blitt hos oss i Brekke & Strand mens de øvrige har bidratt til å styrke faget hos våre konkurrenter og myndighetene, sier Sigmund Olafsen som til sammen har veiledet sju studenter og som stadig har nye tema på skrivebordet.

Magne Skålevik setter av tid til å være veileder for å få svar på ubesvarte spørsmål.

– Ofte dukker det opp nye og interessante problemstillinger som man som rådgiver i en hektisk hverdag ikke har mulighet til å ta seg tid til å utforske. Dette kan bli mat for kunnskapssultne studenter. Gjentatte ganger har det vist seg at studentene ved hjelp av god veiledning og ikke minst egen innsatsvilje, iver og nysgjerrighet har kommet frem til oppsiktsvekkende resultater og spennende ny kunnskap. Funnene har ofte også praktisk nytteverdi og har raskt blitt en del av den daglige rådgivningen i firmaet, heter det i meldingen.

Brekke & Strand Akustikk bidrar jevnlig med å utforme oppgaver og har per i dag samarbeid med NTNU, Chalmers, NMBU og DTU. For å formalisere samarbeidet med studentene ytterligere har selskapet nå utviklet et eget program der hensikten er å integrere studentene i enda større grad.

– Studentene skal føle seg ivaretatt og velkommen. Det legges vekt på at studentene skal introduseres til firmaet og få en fast arbeidsplass sammen med de øvrige rådgiverne, som oppfordres til å bidra dersom studentene skulle ha behov for dette. Firmaets omfattende instrumentpark, samt andre ressurser, stilles til rådighet. Studentene oppfordres til å presentere resultatene sine for firmaet når oppgaven er sluttført, påpeker de.

Programmet retter seg også mot veilederne og gir innspill til hvordan denne rollen kan utføres.

 

 

Detektor: støy fra vannskuter

NRK faktasjekker politiske påstander. I Detektor-episoden fra 23. august tester vår egen Jarle Ellefsen og programleder Fredrik Solvang om vannskutere bråker mer enn fritidsbåter.

Trykk på bildet for å se hele innslaget på NRK nett-tv:

God sommer!

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god, støyfri sommer!

Vi gjør oppmerksom på at vi er redusert tilgjengelig i perioden 1. juli til 6. august grunnet ferieavvikling. Alle er velkommen til å sende sin forespørsel til info@brekkestrand.no, så vil vi ta kontakt så fort vi har anledning.

 

Å høre støyen før veien er bygd

Støy i bo- og nærmiljø er aktuell tematikk når nye veiprosjekter skal utvikles. Gjennom å gi muligheten til å høre støyen før veien er bygd, sikrer akustikkfirmaet Brekke og Strand Akustikk det beste utgangspunktet for å få på plass de gode beslutningene og tar hånd om usikkerhet rundt fremtidig støysituasjon.

Det største lokale miljøproblemet knyttet til transport i dag, er støy og utslipp fra samferdsel.
Det er satt et nasjonalt mål om at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999,
samt at tallet på personer utsatt for støy over 38 dB innendørs skal reduseres med 30 % i forhold til 2005.
Dette er viktige premisser for ambisjonsnivået i nye veiprosjekter. Den nye infrastrukturen kommer derfor ikledt en rekke støytiltak.
I hovedsak ønsker man å dempe støyen så mye som mulig langs veien
ved hjelp av skjermer og voller, men også lokale skjermer på uteplass tas i bruk.
– I mange tilfeller kan en ny vei dermed føre til redusert støynivå, samt en opprustning av boligen for
tilfredsstillelse av nye krav til innendørs støynivå. Andre parametre er reduksjon av trafikk og spesielt
tungtrafikk gjennom boligområder, hastighetsreduksjoner og miljøgateprosjekter, sier Maria Kristin Strand,
leder for kompetanse og utvikling i selskapet.

Les hele artikkelen på samfunnsutvikling.com eller i dagens bilag til Finansavisen.

«Ny Opera i Operan» – Stockholm

Brekke & Strand har gitt tilbud på oppdraget Akustisk Prosjektering i prosjektet «Ny Opera i Operan» i Stockholm, som i mai ble utlyst av oppdragsgiveren Statens Fastighetsverk.

Prosjektet omfatter en gjennomgripende fornyelse, ombygning og tilbygning i Kungliga Operan, Sveriges nationalscene for opera og ballett, som har i oppdrag å være ledende innen sine kunstarter, og på alle måter være på høyeste nivå når det gjelder utvikling, fornyelse og kunstnerisk kvalitet.

Vi regner med at vårt tilbud er i skarp konkurranse med de beste konsulentene internasjonalt, og venter spent på oppdragsgivers avgjørelse.

Planlagt oppstart av prosjektet er 3. kvartal 2017.

 

Bilde er hentet fra Statens Fastighetsverk.

Nytt Geberit seminar om bl.a. lyd

Geberit seminar om lyd og brannproblematikk i Bergen og Stavanger
Sanitæranlegg i boliger, leilighetsbygg og bygninger:

Øk din kunnskap om lyd og brannproblematikk i boliger, leilighetsbygg og bygninger. Geberit inviterer til nytt seminar om problematikken rundt lyd- og brann i avløpsinstallasjoner, denne gang i Bergen og Stavanger.

Med økt krav til bokomfort er lyddemping viktig, sammen med byggeeffektivitet og brannbeskyttelse i sanitære installasjoner.

– På våre fagseminarer i Bergen den 15. mai og i Stavanger den 16. mai blir du oppdatert av ledende eksperter på området. Vi garanterer et høyt faglig nivå og forventer oss erfarings- og kunnskapsutbytte for samtlige deltagere, opplyser Geberit.

Seminaret er gratis, men antall plasser er begrenset, så det er «først til mølla» som gjelder.
Geberit byr på et lett måltid til lunsj.

 PROGRAM og påmelding her.