14Bygg%20og%20anleggsstoy_448px

 

Bygge- og anleggsarbeider har gjerne perioder med svært støyende arbeider. Dette kan oppleves som særlig plagsomt for omgivelsene. Ved å utarbeide støyprognoser i god tid får man et bedre bilde av hvilke lydnivåer som kan forventes og man får anledning til å se på hvordan arbeidene kan innrettes og gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for naboene. Støyprognoser brukes for å gi treffsikker informasjon til naboer og myndigheter. Tidlig og nøyaktig informasjon gir en mer forutsigbar støysituasjon og reduserer støyklagene. 

Støyprognoser fra Brekke & Strand har i flere prosjekter vært en sentral del av planleggingsarbeidet. At enkelte aktiviteter bare kan tillates i kortere tidsvinduer på døgnet kan ha en stor innflytelse på kostnader og fremdrift. Dersom beregningene tilsier at naboene bør tilbys alternativt oppholdssted må dette være kjent i god tid.   

Med en omfattende erfaringsdatabase over typiske støykilder kan vi levere presise beregninger, vurdere beste-praktiske tiltak for å redusere støynivået og være et bindeledd mellom utbygger, naboer og myndigheter. Brekke & Strand har også en bred instrumentpark for kontinuerlig overvåkning av støy og vibrasjoner for etterkontroll og dokumentasjon.