Fremtidens byggverk er komplekse og skal tilfredsstille en mengde krav på mange nivå. Bærekraftig utvikling, universell utforming og dynamisk bruk må kunne kombineres med kostnadseffektive og byggbare løsninger. Gode akustiske forhold er et viktig kriterium for bokvalitet, arbeidsmiljø og helse. Premissene for suksess legges ofte i prosjektets tidligste faser.

Brekke & Strand akustikk har lang erfaring i å bistå byggherrer og utbyggere med å optimalisere prosjektene fra første stund. Ved å sette støyforhold og akustisk design på agendaen på et tidlig tidspunkt kan vi være med å sikre at både formelle krav og øvrige kvaliteter ivaretas, innenfor de økonomiske rammer som ligger til grunn. Risikoen for fordyrende tiltak senere i byggefasen kan reduseres hvis ikke elimineres gjennom våre bidrag.

 

bygg-akustik