Konsekvensutredning innebærer at konsekvensene knyttet til et tiltak kartlegges med hensyn til miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. Bestemmelsene for konsekvensutredninger er fastlagt i plan- og bygningsloven. Utredningen skal sikre at virkninger blir hensyntatt i planleggingen og i beslutningsprosessen, og det skal være en åpen prosess. Vurdering av støy er et viktig element ved konsekvensutredninger. Støy kan forstyrre søvn og tale, oppleves som en plage, og på sikt virke negativt på helsen.

Brekke & Strand akustikk har lang erfaring i å bistå tiltakshaver og planmyndigheter ved konsekvensutredning av større samferdsels- og industriprosjekter. Vi bidrar på ulike nivåer og i ulike faser inkludert bygge- og anleggsfasen og ved etterundersøkelser av virkningene. Miljøverndepartementets retningslinjer og forurensningsmyndighetenes forskrifter ligger til grunn for prissetting av konsekvensene, samtidig som vi arbeider med utvikling av nye metoder for å gjengi og kvantifisere effektene.