Lyttelab1140x640

Brekke & Strand har en omfattende instrumentpark og utfører alle typer standardiserte lydmålinger, eksempelvis lydisolasjon, veitrafikkstøy, etterklangstid eller støy fra tekniske installasjoner. Vi har også betydelig erfaring i måling av romakustiske parametere, med Det nye operahuset i Oslo, Oslo konserthus, Grieghallen og det nye konserthuset i Kristiansand som noen eksempler. 

Det er mange som trenger lydmålinger og vi gjør dette på alle nivå. Vi gjør lydmålinger hjemme i folks boliger for å finne problemer eller dokumentere at kravene er oppfylt. Vi utfører også mer avanserte målinger for å justere inn høye lydkrav, lave støynivå og spesielle romakustiske ønsker. Avanserte systemer for målinger i mange kanaler gjør at vi for eksempel kan finne feil på maskiner. Generelt utfører vi målinger av støy, etterklang, lydisolasjon, lufthastigheter, vibrasjoner, strukturlyd og lydabsorpsjon.