I utforming av nye prosjekter, det være seg byggverk, tekniske anlegg eller offshore-installasjoner, er god prosjektering/ design en essensiell prosess for et optimalt resultat. Alle aspekter eller komponenter skal utformes slik at funksjonene oppfylles på en tilfredsstillende og kostnadseffektiv måte.

Gode lydforhold er viktige suksesskriterier i de fleste prosjekter, eksempelvis i form av tilrettelagt akustikk, tilfredsstillende støyforhold for arbeid eller for hvile, lave vibrasjonsnivå bygg og konstruksjoner osv. Brekke & Strand er en kompetent deltager i enhver prosjekteringsgruppe. En av våre styrker er god innsikt i tverrfaglige problemstillinger, slik at det oppnås løsninger som er hensiktsmessig utført for alle fagfelt i prosjektet. Vi har et sterkt fokus på kommunikasjon i våre leveranser. Våre innspill og løsninger skal alltid være konkrete og lettfattelige fra prosjekteringsbord til byggeplass.