Vibrasjonsutredning innebærer at vibrasjonsforholdene til en kilde utredes og vurderes opp mot aktuelle grenseverdier. Vibrasjoner kan oppstå fra flere forskjellige kilder, men de vanligste er knyttet til sporbundet trafikk (tog, T-bane og trikk) i tillegg til at busser og lastebiler kan gi høye vibrasjonsnivå i spesielle situasjoner. 

Brekke & Strand har betydelig erfaring i å måle vibrasjonsnivå fra eksisterende kilder for deretter å se på mulige tiltak ut fra målte vibrasjonsnivåer og lokale grunnforhold slik at vibrasjonsnivåene overholder aktuelle grenseverdier i ferdig bygning. Tiltakene kan være rettet mot selve kilden, eksempelvis ved rehabilitering av T-bane eller trikkelinjer eller på nye bygninger som etableres nær vibrasjonskilder.

Vibrasjonsovervåkningen kan være aktuelt for eksempelvis byggearbeider. Denne foregår da ubemannet og kontinuerlig - koblet til en web-tjeneste for dokumentasjon og analyser.  Ved alarmnivåer skjer SMS-varsling slik at man umiddelbart kan iverksette tiltak for å redusere eventuelt skadelige vibrasjoner.

 

150205kjolesentral_Norges_Bank_Knut