Hos sammensatte mekaniske systemer som eksempelvis prosessutstyr eller strukturer kombinert med statisk eller roterende mekanisk utstyr er samspillet mellom lyd og vibrasjoner ofte såpass komplisert at det ikke finnes en triviell løsning på et problem.

I slike tilfeller vil simultane målinger ved hjelp av multikanalssystem og passende signalbehandlingsmetoder være mest kostnadseffektivt og kunne gi best kvalitet. Brekke & Strand har måle- og analyseverktøy for å kunne ta seg av slike oppdrag med kort varsel. Vi utfører måleoppdrag som strekker seg fra de mest basale testmetoder til de mest avanserte som i dag finnes på markedet.

Metodikken og algoritmene som kan appliseres er generelle for mekaniske system og kan prinsipielt tillempes på problem i alle mulige bransjer hvor man har behov for lyd- og/eller- vibrasjonsanalyser.

 

 

150205kjolesentral_Norges_Bank_Knut10_500_500px