Nye Bjørnsletta skole på Åsjordet i Oslo står ferdig i 2014 og skal huse 800 elever. Prosjektet bygges som passivhus og har også inngått avtale med Futurebuilt. Dette innebærer blant annet redusert klimagassutslipp og energiforbruk samt bruk av miljøeffektive byggematerialer.