Risløkka kompetansesenter for yrkesfag er et nytt skoleanlegg i Oslo. Den videregående skolen omfatter mellom annet bygg- og anleggsfag, elektrofag, helse og sosialfag. I tillegg har kompetansesenteret bibliotek, idrettshall, kantine, vrimlearealer og takterrasse.

Problemstillinger: veitrafikkstøy, lydisolering kombinert med visuell åpenhet/ utstrakt bruk av glass. Romakustikk i undervisningsarealer og store åpne fellesarealer. Støy i byggeperiode mot nabobygg.