Silurveien 2: Dette er et topp moderne og meget miljøvennlig næringsbygg (energiklasse A) som har god beliggenhet, høy fleksibilitet og en rekke servicefunksjoner.