Rådgiver

ALICE HOFFMANN

Alice er ny på Göteborgskontoret i 2017, hun har nylig tatt sin doktorgrad i teknisk akustikk på Chalmers Tekniska Högskola. Alice har forsket på trafikkstøy med fokus på auralisering og psykoakustikk, hos Brekke & Strand Akustik AB skal hun jobbe med målinger og analyser.
Alice har både erfaring med trafikkstøy og vibrasjoner og hun har stor ekspertise innen psykoakustiske metoder, modeller, analyser og koblingen mellom menneske og lyd.

aho@brekkestrand.se

+46 725 17 42 12