Seniorrådgiver

FRODE EIKELAND

Frode er utdannet bygningsingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole og bedriftsøkonom. Han har arbeidet som rådgiver i KILDE Akustikk AS (1992-2011), som prosjektleder/senioringeniør i SWECO Norge AS (2011-17) og som prosjektleder/seniorrådgiver i Brekke & Strand Akustikk AS fra oktober 2017.

Frode har bred erfaring med støymålinger og utredninger fra ulike typer industri, akvakultur, skytebaner, motorsport, samferdsel og bygningsakustikk. Blant Frodes referanseprosjekter er fagansvarlig støy for E39 Søgne Øst-Mandal Øst KU, KDP og Reguleringsplan. Framo Sjølivet nytt kontor og industribygg. Straumsfjellet panorama boligprosjekt. Grenseverdiforskriften Bergen/Sogn støytiltak på boliger (veg). Støyisolering boliger rundt Flesland lufthavn, Bergen.

fei@brekkestrand.no

+47 930 16 570