Rådgiver

OSKAR ANDREAS SIVERTSEN

Oskar Andreas Sivertsen jobber på Brekke & Strand Akustikks kontor i Trondheim. Han kom i kontakt med firmaet i forbindelse med prosjekt- og masteroppgave i Akustikk ved Elektronikk-linjen på NTNU i Trondheim. Oppgaven handlet om støy fra skinnegående trafikk i Oslo, hvor Sigmund Olafsen var veileder. Etter å ha levert oppgaven ble Oskar ansatt i Brekke & Strand Akustikk AS fra høsten 2017.
Helt fra nyansettelsen har han fått muligheten til å prøve seg på varierte oppgaver med både feltmålinger og beregninger av støy, og allerede på dag 1 var Oskar ute på måling.
Oskar har jobbet med mye forskjellig, men har størst erfaring på støyberegninger i CadnaA, generelle lydmålinger og måling av støy fra trikk.

oas@brekkestrand.no

+47 938 81 886