Ny bru på Sluppen i Trondheim

(les mer: www.bygg.no)

Miljøpakken i Trondheim skal bygge ny bru ved Sluppen, og en fagjury har enstemmig kåret en vinner blant fem innsendte forslag. Et team fra Aas-Jakobsen, ViaNova, Plan ark, Grindaker LARK, Selberg Ark, NGI, Geovita, ECT og Brekke&Strand ble kåret til vinner av plan– og designkonkurransen. Det vil bli innledet forhandlinger med vinnerteamet om prosjekteringsoppdraget rett over jul.

Uvanlig krevende oppgave
Juryens og Miljøpakkens oppfatning er at konkurransen har vært svært vellykket, sier planprosjektleder og juryleder Terje Simonsen i Statens vegvesen.- Vinnerforslaget til ny bru over Nidelva og styrking av elvekorridoren vil øke attraktiviteten for Trondheims befolkning, sier Simonsen til vegvesen.no.”

LKAB velger EMIL fra Brekke & Strand!

Brekke & Strand har fått i oppdrag av LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Limited) å kartlegge ekstern støy i Svappavaara og samtidig konstruere et EMIL program som en del av utviklingen av selskapets systematiske håndtering av støyproblemer i fremtiden.

EMIL-programmet har blitt utviklet av Brekke & Strand for å forenkle administrasjonen av dokumentasjon og presentasjon av relevante data fra for eksempel støyundersøkelser. For mer informasjon om EMIL kan du kontakte oss.

KHIO får nye studioer for ballett, opera og teater

Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere etapper det siste tiåret fått nye lokaler i gamle, ærverdige Seilduksfabrikken.

Nybygget fra 2003 rommer statens høgskoler for scenekunstfagene og er et av Nord-Europas største scenehus – lite kjent for andre enn de som jobber og studerer der.

På nyåret kan de tre scenekunstfagene Opera, Ballett og Teater også ta i bruk hvert sitt nye studio i det gamle bygget langs Steenstrups gate.

Brekke & Strand v/ Magne Skålevik har hatt ansvaret for akustisk prosjektering. Som vanlig ved ombygging av eksisterende bygg til bruk med mye musikk, har det særlig vært store utfordringer med å oppnå god lydisolasjon.

Romakustisk har man i sangstudioet søkt en balanse mellom nok klang for sang, men likefullt tilstrekkelig akustisk demping for kraftige operastemmer. Ballett har den krevende kombinasjonen av musikk og store speilflater, men i godt samarbeid med arkitekt har vi lykkes å finne plass til det vi tror er en passende mengde veggabsorbenter i ballettstudioet.

Vi ønsker KHIO lykke til med de nye lokalene!

I høst har vi målt for fult! -Kolsåsbanen

Kolsåsbanen er en del av Oslos vestlige T-banenett som går fra Oslo sentrum til Kolsås i Bærum. Etter 60 års drift var banen så nedslitt at det gikk utover trafikksikkerheten. Banen ble derfor stengt i 2006 og oppgradert til metrostandard og T-banedrift. Oppgraderingen og utbyggingen gjelder totalt 13 stasjoner.

Brekke & Strand Akustikk har vært ansvarlig for prosjektering av tiltak mot støy, strukturstøy og vibrasjoner for ombygging av Kolsåsbanen. Dette gjelder alle parseller fra Sørbyhaugen (Oslo) til Kolsås. Vi har deltatt i alle prosjektfaser fra konsekvensutredning, forprosjekt/reguleringsplan, samt byggeplan og oppfølging/etterkontroll.