Kartlegging av industristøy

Brekke & Strand Akustikk AS gjennomfører en kartlegging av industristøy i fra de forskjellige anleggene til Statkrafts fjernvarmenettverk i Trondheim. Dette innebærer å måle støy i fra de enkelte industristøykildene ved hvert av anleggene. Ikke alle industristøykildene er like lett tilgjengelige og er mer krevende å få kartlagt. Ved skorsteinsmåling utstyres man med klatreutstyr og klatrer til topps med måleutstyr for å gjennomføre målinger.

Brekke & Strand leverer støymålinger som en del av FAT (Factory Acceptance Test) til Alfa Laval Tumba AB

Brekke & Strand har utført akustiske målinger som en del av FAT (Factory Acceptance Test) av ulike sentrifuger ved Alfa Laval Tumba AB. To komplette utstyrspakker, hvor sentrifuger inngår som viktige komponenter, skal leveres til to av Statoils offshorefelt. Støymålingene er utført ved å måle lydintensitet i henhold til ISO 9614-2 på plass i verkstedet hvor utstyret er montert.

Meierikvartalet – Lillestrøm

For prosjektet Meierikvartalet Lillestrøm er vi engasjert av Øie Eiendomsutvikling AS for å utrede støyforhold i forbindelse med regulering av kvartalet. Det er foreslått en kombinasjon av kontor, forretning, bolig, hotell og offentlig tjenesteyting med et samlet areal på 60.000 m2.

Målet er å skape en attraktiv, ny bydel med offentlige utearealer og gangavstand til togstasjonen. Det høyeste bygget er planlagt med 19 etasjer, så dette kommer til å bli nye landemerker i Lillestrøm sentrum.

Portalen Lillestrøm -Jernbanetomta

”Jernbanetomta ligger på sørsiden av Lillestrøm stasjon som et åpent hull i bystrukturen på Lillestrøm. Tomten har en fantastisk sentral beliggenhet tett inntil Norges 4. viktigste togstasjon, og i siktaksen av hovedveien over Nitelva fra Oslo og Lørenskog sørfra.

Prosjektet fikk det opplagte navnet Portalen i parallelloppdraget høsten 2012.

Prosjektet inneholder kontor mot sør, hotell i nord mot torget foran jernbanestasjonen, og boliger over en base av forretninger i midten. Det byplanmessige grepet var å skjære gjennom en diagonal forbindelse mot sørøst som tydeliggjør den bortgjemte forbindelsen mellom togstasjon og den sørøstlige delen av Lillestrøm og Varemessen. Diagonalgaten splitter hotellet fra den øvrige bebyggelsen, og lar det stå fritt på det som skal bli et nytt opparbeidet torg i forbindelse med stasjonen.

Bebyggelsen er gitt dynamiske former med skrå tak begrunnet med ønske om å bryte ned store volumer og høyder i forhold til bystrukturen og boligbebyggelsen i nabolaget. Kontorbyggets takflate mot sørvest skjermer arbeidsplasser mot ettermiddagssolen, og kan fungere som solenergifanger. Boligene er lagt som lameller i retningen øst vest for best mulig solinnfall på uteområdet og nabobebyggelse. Kontorfasaden mot sør er underskåret for å gi plass for adkomsttorg, og fasaden har en form som gir retning og peker inn mot sentrum av Lillestrøm. Hotellet på torget danner et tårn mot stasjonen med interaktiv lystavle i gavlen som kan reflektere bevegelse i byen. Forretninger vil få henvendelse mot gatene for å bidra til et aktivt byliv rundt kvartalet.

Prosjektet er på i alt ca. 50.000 m2 med 110 boliger, ca. 800-900 arbeidsplasser, forretninger på til sammen 3000 m2. Hotellet har 200 rom, en restaurantetasje på gateplan, en møteavdeling og skybar.”

(http://www.lpo.no/arkitektur/portalen-jernbanetomta-article85-133.html)

NatKlim: Naturlig klimatisering av kontorbygg – Et Innovasjonsprosjekt

Brekke & Strand Akustikk AS v/ Jarle Ellefsen er med bl.a. Stiftelsen Sintef, Skanska Norge AS, Snøhetta Oslo AS og Rockfon AS – Rockwool i samarbeid om et innovasjonsprosjekt.

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for naturlig klimatisering av bygninger som vil føre til betydelig reduksjon av energibruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø. Hypotesen er at dette vil bidra til markedsgjennombrudd for nullenergi- og plussenergibygg.

Delmål:
– Utvikle og dokumentere løsninger og konsepter for naturlig klimatisering av kontorbygg, inkludert akustiske systemer for himlinger, vegger og interiørelementer som tillater bruk av termisk masse og utnyttelse av stor takhøyde, i kombinasjon med bygningsintegrert ventilasjon, oppvarming og kjøling.

– Teste ut og demonstrere løsningene og konseptene gjennom implementering i case-prosjekter og pilotbygg i Norge.

– Løsningene og konseptene skal bidra til å redusere energibruken til klimatisering av bygg med 70-100% i forhold til dagens standard, gi minst like godt innemiljø, høy arkitektonisk kvalitet og reduksjon av livsløpskostnadene med 20-30%.

(Utdrag fra søknaden til Norsk Forskningsråd)