Nordic Sound Symposium

Vi har meldt oss inn i foreningen/stiftelsen «Nordic Sound Symposium» som har som formål «å tilføre verdi til alle som i forbindelse med sitt yrke eller sin hobby utfører aktiviteter i forbindelse med produksjon eller formidling av lyd. Dette skal gjøres igjennom ulike arrangementer med spesielt fokus på Nordic Sound Symposium.

Verdi skal skapes ved at foreningens aktiviteter og arrangementer inspirerer, sprer kunnskap og kompetanse, samt er en nettverksarena for medlemmene, utstillere, foredragsholdere og andre deltakere på arrangementer.

Foreningen vil søke å inkludere et bredt spekter av lydbransjen, både filmproduksjon, konsertlyd, musikkproduksjon, kringkasting, event/scene og utdanning samt å bibeholde sin status som en nordisk aktør.»

 

Nettsted, Facebook, LinkedIn (eksterne lenker)

 

Vi håper at med å delta i NSS, at vi kan bidra til å øke bredden på symposiumet (som arrangeres hvert annet år) slik at det blir et interessant treffpunkt for alle i Norge som på en eller annen måte jobber med lydteknikk.

”Den kloke tegning”

Ivar Thomassen er ​invitert til å holde et innlegg om akustikers bruk av BIM på fagseminaret «Den kloke tegning»: facebook.

Ivar har rekruttert Robin (Helland) til å hjelpe han med det, og mye av innlegget tenker Ivar å basere på hvordan han har samarbeidet med arkitekt direkte i BIM-verktøyet på kampflybaseprosjektet.

Nybyen Økern

Vi bistår Betonmast Selvaagbygg med vurdering av utomhus støyforhold i prosjektet Nybyen Økern. Det er snakk om bortimot 400 leiligheter, barnehage og næring. Vi bistår også Betonmast med innomhus lydforhold ved behov.

Vi har blant annet foretatt lydmålinger på bygde løsninger benyttet på Lillohøyden til bruk i prosjektering på Nybyen Økern.

Øvre Rotvoll

Vi bistår Øvre Rotvoll AS med beregninger av veitrafikkstøy i områder rundt Øvre Rotvoll. Området ligger ved E6 (omkjøringsveien), FV 706 (innfart mot Trondheim) og FV 868 (Ladeforbindelsen) og er svært støyutsatt. Spesielt støyutsatt er delområdet «triangelet» som er omkranset av veier med høy trafikk på alle kanter.

I forbindelse med skjønnssak mellom gårdeier og SVV har vi utarbeidet støykart for situasjon før og etter utvidelsen av veisystemet som fant sted etter 2010. Vi har foretatt oppsummering av arealer i de ulike støysonene for å kunne vurdere hvor mye mer støyutsatt områdene er etter endringene. Oppdragsgiver ønsker fortrinnsvis boligutbygging på tomtene. Planarbeid er i gang og vi har startet med å lete etter effektive og smarte løsninger for støyskjerming.

Orkanger havn

Brekke og Strand Akustikk jobber for tiden med kartlegging av støy i fra havnevirksomhet ved Trondheim havn – Orkanger havn.

Dette er et stort havneområdet som skal utvides med ny containerhavn som skal avlaste Trondheim havn i Trondheim. Orkanger havn ligger ikke langt unna boligbebyggelse og dermed har støy et høyt fokus!

Havneområder har komplekse støybilder da det er blanding av mange kilder og varigheten av disse.

Noe av virksomhetene som holder til der er Technip som driver med produksjon av rør for plassering på havbunnen. Rørene blir fraktet med båt hvor de blir spolet på store hjul.  Spoling av rør på båt er en høyteknologisk prosess som er tidkrevende og har en kontinuerlig drift gjennom hele døgnet. Måling av støy fra dette er utfordrende siden ‘’kilden’’ er av betydelige dimensjoner.

Brekke og Strand skal kartlegge spolebåtene og de andre støykildene ved Orkanger havn i tiden fremover. Kartleggingen skal sørge for at boligbebyggelsen i området blir ivaretatt så Orkanger havn og naboer rundt får felles gode forhold til virksomheten!

Brekke & Strand Akustikk nye medlemmer i NORWEA

”Brekke & Strand Akustikk har bred erfaring innen støymålinger, også for vindkraftverk. – Dette er svært spennende, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med selskapet, sier Spesialrådgiver i NORWEA A. Aasheim.

– Selskapet har ekspertise som vil kunne være nyttig for flere av våre eksisterende medlemmer, og vi er glade for å ha Brekke & Strand med i NORWEA-familien, sier Rådgiver D. Willoch.

Hvorfor har Brekke & Strand meldt seg inn i NORWEA?

B&S har meldt seg inn i NORWEA for å følge utviklingen av vindkraft i Norge og bidra med vår ekspertise innen lyd og vibrasjoner på markedet og til alle medlemmer i foreningen.

Hva kan dere tilføre den norske vindkraftbransjen?

B&S har bred erfaring innen beregninger og konsekvensberegninger for vindkraftetableringer, samt innen de spesielle betingelsene som gjelder støy fra vindkraftverk. Vi har også bred erfaring innen lydimisjonsmålinger og lydemisjonsmålinger (verifiseringsmålinger) i henhold til IEC-standarden. Disse målingene er komplekse og krever teknisk ekspertise og ressurser. Våre eksperter har utført emisjonsmålinger på ulike turbintyper og for flere av leverandørene i markedet i mange år.”

(Kilde)