Fornebuporten -Bygg B

Bygg B på Fornebuporten er i ferd med å bli tatt i bruk, og vi har vært rådgiver for byggherren.

Vi er blitt engasjert av byggeledelsen v/EH Consult for å kontrollere prosjekteringsunderlaget med tanke på lydforhold og bidra til tverrfaglig fokus på akustiske løsninger. Vi har også bidratt med prosedyre for dokumentasjon av lydforhold og deltatt i kontroll av lydforhold i det ferdige bygget.

”Fornebuporten består av to identiske kontorbygg på til sammen ca. 53.000 kvm. De fronter hverandre rundt et stort granittlagt torg, der to åtte meter brede trappeløp fører ned til et 700 kvm stort atrium. Her er det inngang til næringsarealer, treningssenter, servicesenter, sykkelrom, tekniske rom og parkering. Arealene under bakken utgjør ca. 30.000 kvm.”

[Les mer på bygg.no]

”Pass the salt… and a megaphone”

Why new restaurants are so noisy. -En artikkel i The Wall Street Journal om nytt design, overdådig takhøyde og tregulv:

”La Mar Cebicheria Peruana, a 16-month-old restaurant in San Francisco, hits every fashionable trend in restaurant design. The 300-seater occupies an 11,000 square-foot loft space in a historic converted ferry building. The floors are hardwood, the ceiling beams exposed, and the wood tables bare. It has an open kitchen and a large bar. A wall of windows overlooks the bay.

The result: It is the ultimate noise trap.

Many of the most cutting-edge, design conscious restaurants are introducing a new level of noise to today’s already voluble restaurant scene. The new noisemakers: Restaurants housed in cavernous spaces with wood floors, linen-free tables, high ceilings and lots of windows—all of which cause sound to ricochet around what are essentially hard-surfaced echo chambers.”

[les mer]

Sigmund har levert del 1 av sin doktoravhandling

Vår egen Sigmund (Olafsen) har i går levert del 1 av 3 av doktoravhandlingen sin.

Tittel:

”Methods of field measurements of facade sound insulation”

Tema:

”The purpose of this article is to describe generally usable methods to measure the sound insulation of a facade in cases where a setup according to standards cannot be achieved. The methods discussed use a loudspeaker as the source of a test signal since background noise in many cases prevents the use of traffic as a noise source.

Three different ways of placing the microphone are considered. The microphone can be placed in fixed points directly on the facade, in fixed points at the same distance in front of the facade, or swept in front of the facade. The data presented are all taken from actual field measurements.

The results are shown as a comparison between the levels acquired and their uncertainty with the different methods.”

 

 

Med-forfattere:

Teresa Fernandez Espejo & Maria K. Strand v/ Brekke & Strand Akustikk AS

Delphine Bard v/ Lunds Tekniska Högskola