Intervju i Sweden Green Building Council

Brekke & Strand Akustik skapar hållbara ljudmiljöer

”Störande grannar, stökiga kontorsmiljöer och trafikbrus. Ljudföroreningar är ett stort miljöproblem som inte får glömmas bort. Brekke & Strand Akustik hjälper därför bygg- och anläggningsentreprenörer att skapa goda ljudmiljöer.

De flesta av oss har nog någon gång lidit av en dålig ljudmiljö; det kan vara ett kontor där kollegornas småprat blir till ett olidligt sorl, en hotellfläkt som bullrar hela natten, ett ihärdigt trafikbrus utanför sovrummet eller ett flerfamiljshus där varje steg som grannen tar, hörs. Genom att skapa goda ljudmiljöer kan vi slippa sådant obehag.”

Les mer her.

Silurveien 2

Det nye hovedkontoret til alle selskapene i Selvaag Gruppen har tydelig design og en markert beliggenhet rett ved Ring 3. Kontorbygget på 30.000 kvm huser også flere eksterne leietakere, som alle får en fordel av å jobbe i et bygg med Energimerke A.

Les mer på bygg.no.

 

 

Gjennombrudd i Sverige

Brekke & Strand Akustik AB er tildelt kontrakt på Lunds universitet/ Musikkhøgskolen i Malmø.

– Dette er en viktig milepæl for oss og vår satsning i det svenske markedet. Vi har arbeidet oss opp de siste to årene, fra å være et helt ukjent selskap til å være en aktuell tilbyder i et slikt prestisjetungt oppdrag hvor man i underlaget tydelig henvender seg til svenske rådgivere, sier Ingjerd Aaraas, adm. dir. i Brekke & Strand.

– Vi fikk meddelelsen onsdag og det er som vanlig en 14 dagers klagefrist så vi må vente litt med å sprette champagnen, sier Jimmy Diamandopoulos. Han har vært ansvarlig for tilbudet og er i tillegg markedsansvarlig i selskapet både for Norge og Sverige.

Arbeidene vil være å følge prosjektet helt fra tanke og idé og frem til bygget står ferdig og tas i bruk av de musikalske talenter som tas opp ved studiet.

– Universitetet er blant de topp 100 universiteter i verden, så her skal vi legge inn mye energi for å skape rom for undervisning som er med på å utvikle de aller beste kandidater, sier Magne Skålevik.

Skålevik har svært lang erfaring med musikkbygg, som Kilden konserthus, Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO), Edvard Munch Videregående skole og ikke minst det nå pågående oppdraget med å rehabilitere Grieghallen.

 

Nyheten på bygg.no.

”Støy og dårlig akustikk hindrer læring”

”Fortsatt bygges norske skoler uten tilfredsstillende hensyn til lyd i læringsrom. Budskapet er at tidlig planlegging er avgjørende for å oppnå et tilfredsstillende læringsmiljø.

– Ivaretagelse av akustiske premisser og løsninger i tidlig fase kan være helt avgjørende for om gode undervisningsforhold oppnås i et ferdig prosjekt, sier seniorrådgiver for akustikk i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen. Han påpeker at krav og anbefalinger skal sikre et tilfredsstillende læringsmiljø.”

Les hele artikkelen på bygg.no.

 

Bilde: bygg.no

Brekke Strand satser i Kristiansand

”Spesialistfirmaet innen akustikk, støy og vibrasjoner, Brekke & Strand, skal nå etablere seg i Kristiansand.

Kontoret åpner 12. oktober, og de har fått inn Endre Skagen Sanne til å lede satsingen.

– Vi gjør en forsiktig entré med en person i Kristiansand – dette er et nytt marked for oss. Vi ser at det er mye spennende innen samferdsel og industri i denne regionen og her mener vi at vi kan være til nytte både for byggherrer, entreprenører og industrieiere som ønsker å utvikle sine prosjekter til å gi det beste miljømessige fotavtrykk. Vi er litt kjent med regionen via prosjekter som Konserthuset Kilden og Høgskolen i Agder. Nå er vår ambisjon å være tilstede lokalt som en samarbeidspartner for prosjekterende og entreprenører, sier adm. dir. Ingjerd Aaraas.

De teller nå totalt 49 medarbeidere og har kontorer i Oslo, Trondheim og Gøteborg. De omsetter for nærmere 70 millioner kroner.”

Brekke & Strand satser i Kristiansand : Bygg.no – Byggeindustrien