Baroniet Rosendal -ny musikkfestival i ny sal

”Spenningen knyttet til den nye kammermusikkfestivalen i Rosendal, der vi prosjekterer akustikken, steg minst tre hakk etter at Leif Ove Andsnes i går lanserte den nye musikkfestivalen som skal arrangeres for første gang i august 2016: ’Musikere av høyeste verdensklasse’!” (-Magne Skålevik, ansvarlig prosjekterende for akustikk)

Som man ser på bilder og tv-innslag er ikke salen helt ferdig.

Dagsrevyen fra 25.11.15: nrk.no

NRK artikkel: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Bilde: Magne har med seg sønnen Lui på etterklangsmålinger i den nye konsertsalen på Baroniet.

Eskelund omsorgsboliger

På Eskelund i Rygge har Hersleth Entreprenør satt opp 25 omsorgsboliger som er litt mer forseggjort enn mange andre omsorgsboliger.

”– Vi har bygget mange omsorgsboliger, men dette er det flotteste bygget utseende- og kvalitetsmessig, sier administrerende direktør Reinert Hersleth til Byggeindustrien. Han er selv vokst opp i Østfold-kommunen, og er ekstra stolt over å få være med på det han mener vil bli et signalbygg i kommunen.
Boligene er planlagt for beboere med lettere demens, og Rygge kommune har hele tiden hatt et fokus på å lage spennende boliger for de som skal bo der. Rundt det avlange bygget slynger det seg en sti på kryss og tvers, og på den ene siden har de bygget opp en sansehage med planter og fontener. Det mangler heller ikke på benker langs løypa.
– Hele uteområdet er nesten som en sansehage. For denne brukergruppen er uteområdet noe av det viktigste å tenke på. Uteområdet skal bidra til å aktivisere og også til å dempe uro og rastløshet til personer med denne sykdommen. I planleggingen har vi hentet kompetanse både fra kommunen og nasjonalt, forteller prosjektleder Inger Johanne Velde i Rygge kommune.”

 

Les hele artikkelen her: bygg.no.

Sykehuset Østfold Kalnes

”Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg er gjennomført med skyhøye ambisjoner, både på fremdrift, kvalitet og sikkerhet. Tross utfordrende forhold er kjempeprosjektet halt i land både raskere, billigere og bedre enn hva som først lå i planene.

Sykehuset Østfold Kalnes åpnet for full drift 2. november i år, med et totalareal på omtrent 89.000 kvadratmeter og en prislapp på 6,07 milliarder kroner. Sykehusbygget, som først ble planlagt av Østfold fylkeskommune, men utsatt etter sykehusreformen i 2002, er nå et langt mer kompakt og kostnadseffektivt bygg enn hva man først kunne se for seg.
Da Helse Sør-Øst RHF startet forprosjektet for Nytt Østfoldsykehus i 2010, ble det tidlig klarlagt at prosjektet lå an til å gå 6-700 millioner kroner over de fastsatte kostnadsrammene. I løpet av to måneder ble konseptet omarbeidet av en liten gruppe bestående av nøkkelpersoner fra byggherreorganisasjonen, arkitekt, rådgivende ingeniører på prosjektet og sykehuset.
– Vi så at vi måtte gjøre noe. I løpet av to måneder fikk vi ned arealet med 9.000 kvadratmeter, og flere tiltak ble implementert. Det viktigste var at vi fikk muligheten til å gå gjennom alle funksjonsløsninger på nytt og alle involverte var enige i at vi hadde et bedre prosjekt etter at vi hadde kuttet kostnadene, forteller prosjektdirektør Dag Bøhler.”

 

Les hele artikkelen på bygg.no.

Sørenga D1 b-4

”Utformingen av det nest siste kvartalet på Sørenga legger ytterligere til rette for optimale sol- og utsiktsforhold for flest mulig av de 110 leilighetene.

– Dette er et av de få boligkvarterene i Oslo med en plassering som ligger rett i vannkanten. Fasadene i nord grenser også til en av kanalene på Sørenga. En kvalitet er jo å få en mulighet til å se sjøen fra boligen. Løsningen ble da å kappe av kvartalet fra nordøst og ned til sørvest. Med en sterkt skrånende fasade fra sju til to etasjer får man solens gang i hele gårdsrommet, samtidig som man sikrer flest mulig utsikt mot sjøen, sier Trond Elverum i MAD Arkitekter.”

 

Les hele artikkelen på bygg.no.

”Møt Kristian Anderson” -Regionhavn Orkanger

Møt Kristian Anderson, ansvarlig for støyrapporten tilknyttet havna på Orkanger – Regionhavn Orkanger

”Kristian Anderson er utdannet på Chalmers Universitet i Gøteborg og har 9 års erfaring med lyd, støy og vibrasjonsmålinger. Anderson har jobbet 2 år i Brekke & Strand Akustikk og er Akkustikkonsulent. I den senere tiden har han hatt som oppgave å gjøre omfattende målinger og beregninger av støy tilknyttet nå- og framtidssituasjon på havna i Orkanger.

Hovedfokus på prosjekter Kristian er tilknyttet er industrianlegg, havn, prosessanlegg og vindkraft-system. Dette er komplekse områder å foreta støymålinger på. Han har derfor bred erfaring med måling av støy og avbøtende tiltak tilknyttet dette.

– I prosjektet på Orkanger i forbindelse med regionhavn har vi jobbet tett med vårt Trondheimskontor. Brekke og Strand Akustikk har vært på Orkanger og gjort omfattende målinger ved et flertall anledninger og har derfor mye bakgrunnsmateriale for rapporten som snart vil foreligge, sier Anderson.

Generelt er støy på havneområder et komplekst arbeid på grunn av varierende drift, ulike fartøy, godstyper, ulik størrelse på kjøretøy på havnen, samt transport til og fra havnen.

På havna er det varierende drift som gjør at lydbildet er utfordrende å måle og beregne. Mye er avhengig av når båter kommer inn og hvordan lasting og lossing blir utført (og ved hvilken kai). Det som videre kjennetegner denne typen drift er at det er konsentrert arbeidstid ved typisk lasting og lossing når et skip ligger til kai. Slike forhold gjør at støymåling er utfordrende.

Det er mange ulike aktiviteter på Grønøra, dette en havn med kombinasjon av mange ulike godstyper som container, tømmer, skrapjern, kull, rør og spolebanen til Technip som er spesiell. Denne variasjonen av av aktivitet medfører ulike typer støykilder.

Vi har et veldig godt samarbeide med prosjektgruppen i Trondheim Havn, og de har stort fokus på støy og er nøye med at målingene og utredningene skal være tydelige og detaljert.

– Jeg skal nå sammen med Trondheim Havn i et møte med Orkdal Kommune og presentere resultatene som vi har kommet frem til samt diskutere arbeidet med å lage en støyplan som skal benyttes for å eliminere eller redusere støy, sier Anderson.

Veien videre vil være å presentere funnene og se på avbøtende tiltak som på best mulig måte minsker støypåkjenningen til allmennheten for nå-situasjonen og fremtiden.”

 

 

link til artikkelen på regionhavnorkanger.no her

 

IOA Auditorium Acoustics konferansen i Paris 28.-31.10.15

​”The best conference ever” var Raf Orlowskys avsluttende ord (Litt sånn Samaranch på Lillehammer 1994).

Auditorium Acoustics Conference, arrangert av Institute of Acoustics. Denne konferansen var den 9-ende i en serie for spesielt interesserte i salsakustikk, som holdes annethvert år. Ingen parallelle sesjoner. Alle sitter i samme rom i tre dager.  I år var den ”utsolgt” med ca 150 deltakere – noe lignende har ikke skjedd før.

Konferanserommet var i underetasjen av den nye store konsertsalen i Paris – Philharmonie. 2400 seter og mye forventninger og forhåndsomtale knyttet til at det var bestilt noe unikt og nyskapende (husk vi er i Paris). Publikum på alle kanter er ikke noe nytt, men man har gjort et heldig trekk ved å gjøre som i Christchurch Town Hall, bygge omkransende ”tribuner” som definerer et intimt rom inne i et stort volum. Konferansedeltakernes inntrykk var svært delt, alt etter hvor man satt, som også kan forventes ut fra bilder og tegninger av salen. Noen var nærmest indignerte fordi så mange av plassene opplevdes som ubrukelige, og at det oppleves som lureri når man liksom har bestilt en sal med 2400 plaser. Jeg estimerte antall plasser som befant seg bak linja definert av sceneforkanten til å være 800, dvs 1/3 av alle plassene. Og de var ikke billigere av den grunn. Etter mitt syn burde slike plasser koste ”1 Euro” og være et tilbud til studenter, folk med dårlig råd, eller til folk som er sent ute med å kjøpe billetter og som tenker dette er bedre enn ingenting. Med slike forutsetninger ville man trolig ha planlagt en annen type sal.

Min plass på 2re balkong sånn ca ”klokka 2” sett fra podiet gav en fin opplevelse. De beste plassene var som vanlig de på salsgulvet og på 1ste balkong bak der igjen. Som i de klassiske salene, bare at der tillater salsformen et større antall slike gode seter. Tankekors nummer 1 er at man kan oppnå et større antall seter av ypperste lyttekvalitet i en sal der det totale antall seter er mindre.

Man har lykkes med å skape korte avstander mellom podium og publikum, teoretisk sett, siden ingen siktlinjer er lengre enn 32 meter. Tankekors nummer 2 er at den psykologisk avstanden opplevd på en balkong kan være større enn på gulv eller i amfi i andre saler, når den teoretiske avstanden er den samme.

Etterklangstiden i tom sal er lang, over 3 sekunder, mens EDT avtar betydelig mot høyere frekvenser (ca 2s ved 1000Hz). Med publikum til stede er T30=2.5s. Klarhet er i gjennomsnitt innenfor anbefalingen, C80=-0.7dB. Forholdene på podiet er etter alt å dømme gode og vel så det.

 

Arild Brekke holder foredrag i regi av Standard Norge

04.11. og 05.11. holder Arild foredrag ifbm kurs i lydkrav etter regelverk, tilgjengelighet og lydklassifisering for boliger, skoler, barnehager og kontorer i NS8175:

Program, dag 1:

0930-1000 Registrering
1000-1015 Velkomst m/ kursinformasjon og bakgrunn –Standard Online, Standard Norge
1015-1100 Gjennomgang av TEK10, Lydkrav for bygninger og universell utforming –Lisbeth Landfald, Standard Norge
1100-1115 Pause
1115-1200 Gjennomgang av retningslinje for behandling av støy arealplanlegging, T-1442, utendørs lydforhold –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1200-1300 Lunsj
1300-1330 Typiske spørsmål og problemstillinger om utendørs lydforhold i T-1442 –Karl Richard Persson, Miljødirektoratet
1330-1400 Oversikt over lydklasser for bygningstyper i NS8175 –Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge
1400-1410 Pause
1410-1500 Nye Krav til romakustikk i ulike lokaler (restauranter, industrilokaler, resepsjoner, foajeer, biblioteker, museer, stasjoner) –Arild Brekke, Brekke & Strand Akustikk AS
1500-1530 Oppsummering om regelverk, universell utforming og spørsmål

Program, dag 2:

v/ Arild Brekke og Tønnes Ognedal (Sinus as)

0900-0930 Støy fra tekniske installasjoner (grenseverdier i NS8175, eksempler på problemer)
0930-1015 Boliger (grenseverdier, planløsninger, konstruksjonsprinsipper)
1030-1115 Boliger (viktige detaljer i nye bygninger, rehabiliteringsprosjekter, målinger)
1115-1200 Skoler og barnehager (planløsning og lydisolering, romakustikk i skolelandskap og klasserom)
1300-1345 Kontorer (planløsninger og lydisolering, akustikk i kontorlandskap, problematikk om energilagring i dekker/ lydabsorpsjon)
1345-1415 Oppsummering, spørsmål og avslutning