Wessels Hus, Lillestrøm

”Rett ved Åråsen Stadion har Asker Entreprenør nettopp overlevert en fem-etasjes boligblokk med en egenartet utforming til byggherre NCC Bolig.

Blokka har en oppdelt fasade med godt skjermede uteplasser, som også gir mye lys inn i leilighetene, forklarer Øystein Kyrre Pedersen i Marlow Arkitekter om blokka med de 44 leilighetene rett nord for Lillestrøms Sportsklubbs hjemmebane. Prosjektnavnet Wessels Hus har sin opprinnelse fra bestyrer Engebret Wessel i Lillestrøm Torvstrøfabrikk som ble etablert i området i 1892.

Wessels Hus var planlagt med i alt 137 leiligheter fordelt på fire kvartaler.
NCC Bolig (fra 12. april Bonava) kjøpte tomta så tidlig som i 2006 og lanserte et prosjekt med mer tradisjonelle boligblokker. Det falt ikke i nevneverdig smak i markedet. Etter finanskrisen i 2007 ble det bestemt å tenke helt nytt. Marlow Arkitekter fikk mandat til å tegne et nytt forslag der byggene ble vridd en tanke for å sikre enda bedre dagslysforhold og med en helt annen og mer spennende balkongløsning. Samtidig ble det lagt atkomstbalkonger fra begge sider i et indre gårdsrom, som ga en bedre utnyttelse av tomta.”

Artikkel og bilder på bygg.no.

Brekke & Strand blir heleid av de ansatte

Hjellnes Consult (HC) selger sin 39 % eierandel i Brekke & Strand Akustikk AS (BSA) til et nyopprettet holdingselskap eid av de ansatte i BSA. Akustikkselskapet blir med dette 100 % eid av de ansatte, på lik linje med HC.
”BSA har hatt en meget fin utvikling i den perioden vi har vært inne på eiersiden. Selskapet har doblet antall ansatte, mer enn doblet omsetningen og har samtidig levert svært gode resultater”, sier Geir Knudsen, adm. dir. i HC. ”Det har siden vi kjøpte selskapet i 2009 vært en intensjon at selskapet på et gitt tidspunkt skulle bli heleid av de ansatte og nå er vi sammen enige om at tiden er inne”, sier han videre.

”Vi har lært mye av Hjellnes sin eiermodell og på vegne av de ansatte i BSA er vi godt fornøyd med den avtalen vi nå har inngått. Den danner et godt grunnlag for fremtiden – både for selskapet og aksjonærene. Vi skal fortsatt være en spydspiss innenfor våre kompetanseområder”, sier Ingjerd Aaraas, adm. dir. i BSA.

Selskapene har samarbeidet gjennom mange år, faktisk helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet, blant annet gjennom kjente prosjekter som Campus Ås og det nye Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i Bjørvika.
”Dette gode samarbeidet vil fortsette i de prosjektene vi er involvert i – nå også i gjennomføringen av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy, som skal bli et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden”, avslutter Ingjerd Aaraas og Geir Knudsen.

Stor interesse rundt støy i avløpsrør

”Geberit hadde klart å samle over 50 deltagere fra hele byggebransjen om temaet lyd og brannproblematikk i bolig- og leilighetsbygg. På foredragslisten var Knut Haugen, rådgivende ingeniør akustikk fra Brekke & Strand Akustikk AS, konsulent Johnny Skeide fra Glava AS, og Odd Skriden og Arvid Aalen fra Geberit Norge.

Støy er et stort problem
Knut Haugen som jobber i Brekke & Strand Akustikk AS, Norges fremste rådgivere på lyd og akustikk, kom i sitt foredrag inn på mange ulike forhold til hva som bidrar til støy fra avløpsinstallasjoner. At problematikken rundt støy fra avløpsrør er høyst aktuell kunne Haugen bekrefte.
– Vi ser mange klagesaker på støy i boligbygg. Det gjelder særlig i leilighetsbygg, men også i egen bolig. Våre erfaringer er at feilmontering og feilaktig byggteknisk utførelse kan føre til mye støy. Det er særlig viktig å tenke på hvor man legger rørene i forhold til støyfølsomme rom. Tilvalg med endring i romløsning kan få store støymessige konsekvenser, som for eksempel hvis man flytter om på bad og soverom, fortalte Haugen.

Haugen poengterte videre at det er nedskylling fra toalett som er årsaken til de fleste klagene. For å redusere avløpsstøyen er det en stor fordel å ta gradvise retningsforandringer istedenfor brå 90-graders bend. Der det er for høye støynivåer skyldes dette ofte strukturlyd. Strukturlyd kan oppstå ved innstøping av rør i betong eller på grunn av stive forbindelser til lettvegger. Her er det nå flere leverandører som tilbyr gode løsninger med vibrasjonsisolerende rørklammer. Man må også sikre at sjakter bygges med tilstrekkelig lyddempning for luftlyd, men dette synes som oftest å være godt ivaretatt.”

Artikkel og bilde: vvsforum.no.

Vikingtidsmuseet

”Vikingskipene er i vesentlig dårligere forfatning enn tidligere antatt. Statsbygg og Kulturhistorisk museum ser nå på tiltak for å beskytte de unike skipene.

Vikingskipene er verdensarv som vi skal ta vare på, så det er absolutt ikke noe vi tar lett på, sier [Trond] Sørgjerd [i Statsbygg]. Han sier at Statsbygg og Kulturhistorisk museum nå jobber med tiltak for beskytte den unike samlingen av skip og gjenstander.

Ingeniørene Brekke og Strand Akustikk, rådgivende ingeniører som er spesialister innen vibrasjonsteknikk, er innleid for å finne løsninger for å bevare samlingen. Oppgaven vil blant annet bestå av å etablere en ny støttestruktur for skipene med vibrasjonsisolering. – Det er et kjempeviktig skritt, som vil bidra til å legge føringer for byggeprosjektet videre, sier Sørgjerd, som signerte kontrakt med Brekke og Strand Akustikk tirsdag.
– Vi har også knyttet til oss ressurspersoner i Sverige, Danmark og Nederland, som har spisskompetanse innen antikvarisk trevirke, tradisjonsbåt og vibrasjonsproblematikk knyttet til antikvarisk materiale, legger han til.”

Tekst og bilde: bygg.no.

Vil du leie kontorplass hos Brekke & Strand?

Vi har nå ledige plasser i to kontorer.
Det er plass til inntil tre personer i det ene kontoret og en til to i det andre. Dette kan passe godt for et lite selskap eller deg som jobber selvstendig.
Du vil trives best hos oss om vi har noe felles, som f.eks. det å levere tjenester innen bygg, arkitektur eller teknisk tegning/ BIM. Vi håper du kan ha glede av felles lokalisering med Nordens største fagmiljø innen akustikk!

Våre nyoppussede lokaler ligger i 4. etasje i Hovfaret 17B på Hoff/ Skøyen. Du har bl.a. tilgang til møterom, kantine og parkering.

Ta kontakt for en uforpliktene befaring: info@brekkestrand.no.

 

Urbygningen (NMBU, Ås)

”Restaureringen av den 115 år gamle Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås er avsluttet.

Urbygningen ble tegnet av arkitekt Ole Sverre og reist i årene 1898 til 1900, og innviet året etter. Urbygningen var allikevel ikke det første bygget på den tidligere Norges landbrugshøiskole på Ås, men i de øvrige bygningene er det bevart mindre som kan fortelle ettertiden noe om skolens utdanningsfunksjon.

Statsbygg og NMBU har helt fra 2004 jobbet med utredning og prosjektering av rehabiliteringen. I 2013 ble prosjektet gitt bevilgning for å starte byggearbeidene. Statsbygg engasjerte da en ny prosjekteringsgruppe med 4B som arkitekt, som reviderte tidligere utarbeidet forprosjektmateriale. For Byggeledelse ble ÅF Advansia engasjert i 2013.

I 2013 og 2014 ble det gjennomført en omfattende forberedende entreprise med KF entreprenør som blant annet omfattet infrastruktur i grunnen, drenering og innvendig riving og avdekning.

Den øvrige rehabiliteringen er gjennomført i en generalentreprise, med Skanska som generalentreprenør. For særskilte restaureringsarbeider for maler og snekker, ble MHA kontrahert separat av Statsbygg og tiltransportert generalentreprenør før oppstart.

Kontraktsum for generalentreprisen inkludert tiltransport ved oppstart høsten var 2014 205 millioner kroner inkl. avgifter.”

Tekst og bilde: bygg.no

For våre kunders trygghet…

Brekke & Strand Akustik AB er en av få akustikk-konsulenter i markedet som har et akkreditert laboratorium i henhold til ISO 17025. Vi er akkreditert av SWEDAC for bestemmelse av lydeffektnivå og lydenerginivåer for støykilder.
Akkrediteringen innebærer at våre målemetoder og kvalitetssystemer kontrolleres årlig av SWEDAC, styret for akkreditering og teknisk kontroll.
Vårt akkrediteringsnummer er 10203.

Utover akkrediteringen har vi også et tredjeparts sertifisert styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Vårt sertifiseringsnummer er SE003690-1, SE003691-1 og SE003692-1. Alle styringssystemer sertifiseres årlig av Bureau Veritas Certification Sverige AB.

Akkrediteringsregisteret

Sjøfartsbygningen

”I 1915 var Kongens gate 6 en av Norges mest moderne forretningsgårder med en rekke tekniske fasiliteter som få i datidens Kristiania hadde sett. Etter en omfattende rehabilitering kan leietakerne nå ta i bruk ombygde og tidsriktige lokaler. Men det var avgjørende å ta vare på de fleste historiske elementene i Sjøfartsbygningen.”

Les hele artikkelen på bygg.no

Tvibit, Tromsø

”Det har vært stille i den gamle brannstasjonen i Tromsø siden brannvesenet fikk nye lokaler i 2010. Nå åpner dørene igjen i et helt nytt bygg med gamle røtter, ungdommelig preg og musikken på full guffe.

Søt musikk
– Noen ventilasjonsutfordringer har det vært ved et så gammelt bygg og lave høyder, men det har vår underleverandør klart å løse, sier Bjørn, og konstaterer stolt at de strenge akustikkravene i de 22 øvings- og innspillingsrommene i huset er nådd med glans.
– Brukerne stiller svært høye krav til lydrommene i dette prosjektet. Brekke og Strand, som har utført lydmålingene, uttalte at de knapt nok noen gang hadde gjort like gode målinger som hos oss. Både vi og Tromsø kommune er veldig stolte av å ha fått til det. Spesielt plan to er en akustisk innertier, sier han.”

Les hele artikkelen og se flere bilder på bygg.no.