Liljendal -Trondheim

”I løpet av få år har det skjedd store forandringer i de østlige bydelene i Trondheim. Byggingen av den imponerende Strindheimtunnelen, og kjøpesentret Sirkus Shopping et par år før det igjen, har bidratt til å gi denne delen av byen et løft. Nå følger Trym Bolig etter med sitt Liljendal-prosjekt.

Når alt står ferdig, vil det bestå av seks store blokker med om lag 300 leiligheter og 10.000 kvadratmeter med næringsareal. Jernbaneverket har ansvaret for utviklingen av en del av dette området ved et planlagt overbygg over jernbanen som vil knytte forbindelsen Lade-Strindheim tettere sammen.”

Les mer på bygg.no.

Sentralen

”Multikulturhuset Sentralen kan etter rehabilitering og en krevende ombygging nå tilby leietakere, publikum og andre aktører flere konsertscener, prøvesaler og tre produksjonsrom, samt to spisesteder. Alt fra mindre rom for workshop for tre-fire personer til den majestetiske Marmorsalen som kan huse 800 stående publikummere. Ca. 350 personer vil ha sine daglige gjøremål på de vel 12.000 kvadratmeterne som Sentralen utgjør.”

Les mer på bygg.no.

Veidekke bygger Youngskvartalet i Oslo

Vi har fått oppdraget fra Veidekke om å finne de beste akustiske løsningene.

Eksisterende murgårder skal rehabiliteres. Det kommer inn nye serveringslokaler på plan 1 og kontorer fra plan 2 og oppover. I tillegg kommer det et nytt bygg på 8 etasjer inne i kvartalet.

Les mer på bygg.no.