Rafstöðvarvegur, Reykjavik

Vi har fått vårt første oppdrag på Island!

Vår islandske kollega Halldòr skal prosjektere innendørs lydforhold i kontorlokaler til rundt 80 medarbeidere. Det er et eldre bygg i Rafstöðvarvegur i et flott område i Reykjavik ved elva Elliðaá. Bygget har tidligere vært brukt som treningssenter, ungdomshus og museum, men skal nå bygges om til kontorer.

Oppdraget utføres i samarbeid med Verkfræðistofa Reykjavíkur.

Mer fokus på lyd og brannproblematikk i leilighetsbygg

”Geberit inviterer til nytt fagseminar om lyd og brannproblematikk i boliger, leilighetsbygg og bygninger, denne gang i Stjørdal. Man gjentar dermed suksessen fra Oslo tidligere i år hvor temaet trakk fullt hus. Leverandøren har igjen med seg to av landets fremste eksperter på lyd og brannsikring i avløpsrør og sanitærinstallasjoner.”

Les mer og meld deg på: vvsforum.no.

geberit

Vitaminveien 11

Milliardoppdrag for Thon i Oslo

Oppdraget omfatter bygging av hotell, kinosenter, boliger, barnehage og næring.

Prosjektet blir nærmeste nabo til Storo Storsenter som også eies av Thon Storo ANS.

Prosjektet skal fundamenteres på peler via støpte pelefundamenter direkte på fjell. Bæresystemet vil være av prefabrikkerte betongelementer og stål. Ytterveggene skal for det meste kles av tegl med områder av glass, metall og tre.

Les mer om dette prosjektet på veidekke.no.

Raufoss skole

Elever og lærere på Raufoss i Vestre Toten kommune har flyttet inn i en flunkende ny barneskole.

Elever og lærere kan nå boltre seg i et nybygg på cirka 5500 kvadratmeter. Prosjektet har et budsjett på 175 millioner kroner eks. mva, noe som inkluderer både tomt, inventar, tilknytningsanlegg og ikke minst uteområde.

Raufoss skole er dimensjoner for nesten 400 elever. I tillegg er det SFO-arealer for 100 barn. I dag har skolen 270 elever. Rektor Geir Westby Larson kan fortelle at det er en flerkulturell skole der 70 av elevene kommer fra 22 ulike nasjoner.
– Visjonen vår med dette prosjektet er å skape en fellesskole for alle, sier rektoren.
De ansatte ved skolen med Larson i spissen har vært en engasjert part i planleggingen av prosjektet. Ifølge Larson hadde de ingen ønsker om å bygge en baseskole med åpne løsninger. De har derimot prioritert å bruke mye areal på store lyse klasserom.
– Vi føler vi har fått gjennomslag for veldig mange av våre ønsker og vi er kjempefornøyd med resultatet, sier han.

Artikkel og bilder på bygg.no.

Frogner skole og kultursenter

På Frogner i Sørum kommune er første byggetrinn av et storstilt skole- og flerbruksanlegg ferdigstilt – et halvt år før tiden.
Elever og lærere kunne ta i bruk de nye skolebygningene allerede i mars 2016, mens den offisielle åpningen fant sted på årets skolestart 18. august. Første byggetrinn består av tre skolebygg som er bundet sammen med en kulvert, rehabilitering av den eksisterende barneskolen samt utomhusanlegg. Prosjektet er gjennomført i en samspillsentreprise mellom Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Betonmast Romerike, som har vært totalentreprenør. L2 Arkitekter har tegnet byggene.
L2 Arkiktekter har tegnet første byggetrinn. For å redusere skalaen er prosjektet delt opp i flere mindre volumer. Skolebyggene og kulturhuset er samlet rundt et sentralt torg, som henvender seg mot Frogner sentrum.
– Vi har lagt spesielt vekt på gode dagslysforhold i alle undervisningsarealer og arbeidsplasser for lærere ved å velge store vindusflater. Stor himlingshøyde i alle undervisningsrom er også valgt for optimale forhold med tanke på lys og luft, sier sivilarkitekt Jon Flatebø i L2.
Det er lagt stor vekt på universell utforming, og det er trinnfri atkomst mellom alle bygg. Utendørs er det universelt utformede gangveier, og det skal bygges en bro over dalen mellom svømmehallen og bygg B. På den måten får man direkte adkomst fra parkeringsplassen og inn i skolebygget. Innomhus er det brukt energi og krefter på å få luminanskontraster (gråtonekonstrast) på overganger i materialer og trapper. Kulverten som knytter sammen de tre skolebyggene gjør at man kan komme seg gjennom alle bygg uten å måtte gå ut.

Artikkel og bilder på bygg.no.

Rykkinn skole avd. Berger

Veidekke ble valgt når Bærum kommunes andre OPS-skole skulle erstatte den gamle skolen fra 1975 på Rykkinn.

Rykkinn skole, avd. Berger ble utvidet også noe på 1980-tallet. Men selv om det meste av bygningsmassen ikke var mer enn snaue 40 år, hadde tidens tann gjort det nødvendig med omfattende grep. Å bygge om eller å bygge på ble nøye vurdert kontra det å rive alt og heller begynne med blanke ark.

I forhold til et referansebygg, er det i prosjektet oppnådd en total reduksjon av CO2 på totalt 38 prosent i forhold til målsetningene i FutureBuilt – henholdsvis 46 prosent på materialer og 45 prosent på energi.
– Utfordringen med passivhus er som alltid å få bygningskroppen så lufttett som mulig, men gjennom godt samarbeid med arkitekten og flinke tømrere, har vi utarbeidet gode løsninger og oppnådd meget respektable tetthetsmålinger. Vi endte på 300 millimeter isolasjon i yttervegger, snitt på 400 millimeter på tak og en samlet U-verdi på vinduer og dører under 0,8, sier Jacobsen.
– Hensynet til naboer med hensyn til støy og støv og til elevenes sikkerhet ved adkomst til og fra felles oppmøtested for bussing utenfor byggeplassgjerdet, vurderte vi som to viktige utfordringer i prosjektet. Dette har imidlertid fungert på en fin måte i nær og god dialog med både naboer og ansatte ved skolen, avslutter en fornøyd Jacobsen.

Artikkel og bilder på bygg.no.