Støyfri dag – gratis rådgivning om støy for skoler og barnehager

26. april 2017

Støyfri dag er en dedikert dag for å øke bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse og velvære for befolkningen.

Støyfridag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april.

Norsk Akustisk Selskap (NAS) og Norsk forening mot støy markerer dagen i fellesskap.

Spesiell fokus på barn og unge

Barn og unge er en viktig målgruppe for arbeid med støyreduksjon. Folkehelseinstituttet publiserte i 2016 Barnehelserapporten. Mange forhold som har betydning for barns helse beskrives i rapporten, og et av dem er støy. Støy har betydning for både helse, trivsel og læring.

  • Høyt støynivå ved skoler virker negativt på barns hukommelse og leseferdigheter.
  • Ved boligen kan høyt støynivå forstyrre søvn og øke produksjonen av stresshormoner.
  • I halvparten av fylkene bor 20-30 prosent av barn og unge i områder der trafikkstøyen er over anbefalte grenser.
  • Også mange skoler og barnehager har støynivåer over anbefalte grenser, særlig i Oslo og større byer.
  • Støyplager er sosialt skjevt fordelt.

Gratis rådgivning

Norsk Akustisk selskap har ca. 300 medlemmer, de fleste ansatt i rådgiverfirma. Rådgivere innen støy og akustikk er spesielt oppmerksomme på betydning av gode lydforhold, og for å markere Støyfri dag, vil de gi gratis støyrådgivning denne dagen.

På Støyfri dag tilbyr vi rådgivning til skoler og barnehager. Rådgiverne kan gi generelle råd som hjelper ledelsen/teknisk personell et skritt på veien med å vurdere hvordan de kan håndtere et støyproblem. Rådgivningen kan blant annet bestå av:

  • generell informasjon om god lydkvalitet og om støy
  • råd om hvor det er hensiktsmessig å benytte absorbenter
  • råd om hvor store arealer med absorbenter som trengs
  • målinger/vurderinger om det er for mye trafikkstøy på utendørs oppholdsarealer

Det gjøres oppmerksom på at rådgivningen vil være basert på befaring og opplysninger på stedet. Basert på de opplysninger og observasjoner som gjøres på stedet, vil rådgiverne etter beste evne gi enkle, egnede råd. Det understrekes at det ikke kan gjøres fullstendige vurderinger av effekt eller en utredning/sammenligning av alternative løsninger og tiltak.

Rådgivningsselskapet vil oversende generelle betingelser på e-post som vil gjelde for det vederlagsfrie oppdraget.

 

Meld interesse på forhånd

Har deres barnehage/skole en støysak dere ønsker bistand til, så kan dere melde fra til styret i NAS:

Epost:   styret@norskakustiskselskap.org

Styret i NAS vil videreformidle henvendelsen til et rådgivende firma som bistår på støyfri dag.

Frist for henvendelser

Vi må ha din henvendelse senest i løpet av onsdag 26. april.

Rådgivning skjer i uke 18

Henvendelsene vil bli fordelt mellom de ulike rådgiverfirmaene, og selve rådgivningen vil skje i løpet av uke 18 (2.- 5. mai).

 

Vi håper å kunne hjelpe mange!

Linker til mer informasjon om støyfri dag

Link til Norsk forening mot støy sin nettside:

Link til internasjonal nettside med mer informasjon om International Noise Awareness Day: https://euracoustics.org/INAD2017/

Nordic Sound Symposium: Minisymposium

Nordic Sound Symposium inviterer til gratis minisymposium 11. mai 2017

PROGRAM:

16:00 Registrering, mingling og enkel bevertning 30 min
16:30 Velkommen til COWI 15 min

Geir Kristoffersen, COWI/NSS/AES

16:45 CK2 + 30 = CK32 Lydskole bygger nye studioer 60 min

Tore Teigland, professor ved Westerdals og leder for musikkproduksjons-utdanningen forteller om ønskene for og planleggingen av nye innspillingsrom da skolen skulle flytte. Alf Christian Hvidsteen, LydRommet AS, ledet LydRommets arbeid med å demontere de gamle og installere kabler, uttakspaneler og kryssfelt i de nye studioene. Magne Skålevik, Brekke og Strand akustikk, har utformet de forskjellige akustiske løsninger for de nye lokalene i et gammelt bygg. Tore Teigland avslutter med å fortelle om erfaringene etter snart ett års bruk.

17:45 Kort pause & forfriskninger 15 min

18:00 Fagorganisering av teknikere 30 min

Musikernes fellesorganisasjon satser på å fagorganisere lyd, lys, video og sceneteknikere i konsert og event-bransjen. MFO har satt seg som mål å fremme interessene til selvstendige næringsdrivende og ansatte teknikere innenfor de såkalte tarifftomme områdene i musikklivet. Leder av teknikerutvalget i MFO, Stig Gunnar Ringen, innleder om MFO, fagorganisering av teknikere og fokusområder i arbeidet.

18:30 Live med Loudness – R128 i direktesendt underholdning 30 min

Håkon Aarøen (NRK Flerkameralyd) deler erfaringer med R128 i planlegging, miks og avvikling av direktesendinger. Hva slags metodikk kan brukes for å komme i mål med riktige loudnessverdier og samtidig utnytte de nye ulighetene som R128 gir?

19:00 Kort pause & forfriskninger 15 min

19:15 Master Quality Authenticated  60 min

Hva hvis noe som låter for godt til å være sant faktisk er sant? Hva er MQA og hvordan virker det? Morten og Pål snakker seg gjennom ulike aspekter ved Master Quality Authenticated. Pål Bråtelund, MQA og Morten Lindberg, 2L

20:15 Noen ord om NSS 2018 og AES møtet @ Westerdals 15 min

Ved styreformennene i NSS og AES

20:30 Slutt på programmet

Mingling & forfriskninger til maks. kl. 22:00

Minisymposium 11. mai 2017 – Nordic Sound Symposium

Tid: kl 16:00
Sted: COWI
Karvesvingen 2,
0579 Oslo

http://www.nordicsoundsymposium.no/