Vollebekk Skole

Denne høsten åpner Vollebekk skole for Oslo-elevene. Byggherre Undervisningsbygg har prøvd ut en ny kontraktsform, og både entreprenør og byggherre gir opplegget toppkarakter.

WK Entreprenør AS vant prosjektkonkurransen hvor de konkurrerte med fire andre prekvalifiserte team med løsningsforslag og pris.

Med seg på laget hadde de arkitekt L2 arkitekter, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, Boro Bygg på bygningsteknikk og brann, Ingenia på VVS, Moe Rådgivende Ing på elektroteknikk, Brekke og Strand på akustikk og Tekka på prosjekteringsledelse.

Den nye skolen er bygget som passivhus, og er litt over 10.000 kvadratmeter med undervisningslokaler, to gymsaler, diverse spesial- og aktivitetsrom og en egen avdeling spesialtilpasset elever med særskilte behov. Her er det blant annet omfattende tiltak for rullestolbrukere og rom spesialdesignet for undervisning av barn med konsentrasjonsvansker.

Skolen er dimensjonert for 780 elever, pluss 24 med spesielle behov, fra første til tiende klasse.

Skolebygget er pelet til fjell gjennom fast leire og stabil morene. Det er tradisjonelt utformet med plasstøpt kjeller, bæresystem av stål og med hulldekker i etasjeskillene. Skolen har prefabrikerte sjakter i kompaktelement og prefabrikerte tømmerelementer i fasaden. I første etasje er fasaden kledd i teglstein, og i øvrige etasjer har skolen fasader i Cembrit-plater, primært i grønt, men med innslag av oransje og blått for å ta igjen fargekodene for barne- og ungdomsskolelokalene inne i skolen. For å oppnå den høye sollysgraden er det også store mengder glass i fasaden.

Det er også gjort en enorm utomhusjobb på prosjektet, med skoleplan og parkanlegg for nærområdet utstyrt med en rekke sport- og lekefasiliteter. På den omtrent 16.430 kvadratmeter store tomten har det blitt utviklet omfattende overvannsløsninger slik at så godt som alt regnvann som faller over skolens område fordrøyes og håndteres på tomten.

Bilder og artikkel på bygg.no.

Å høre støyen før veien er bygd

Støy i bo- og nærmiljø er aktuell tematikk når nye veiprosjekter skal utvikles. Gjennom å gi muligheten til å høre støyen før veien er bygd, sikrer akustikkfirmaet Brekke og Strand Akustikk det beste utgangspunktet for å få på plass de gode beslutningene og tar hånd om usikkerhet rundt fremtidig støysituasjon.

Det største lokale miljøproblemet knyttet til transport i dag, er støy og utslipp fra samferdsel.
Det er satt et nasjonalt mål om at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999,
samt at tallet på personer utsatt for støy over 38 dB innendørs skal reduseres med 30 % i forhold til 2005.
Dette er viktige premisser for ambisjonsnivået i nye veiprosjekter. Den nye infrastrukturen kommer derfor ikledt en rekke støytiltak.
I hovedsak ønsker man å dempe støyen så mye som mulig langs veien
ved hjelp av skjermer og voller, men også lokale skjermer på uteplass tas i bruk.
– I mange tilfeller kan en ny vei dermed føre til redusert støynivå, samt en opprustning av boligen for
tilfredsstillelse av nye krav til innendørs støynivå. Andre parametre er reduksjon av trafikk og spesielt
tungtrafikk gjennom boligområder, hastighetsreduksjoner og miljøgateprosjekter, sier Maria Kristin Strand,
leder for kompetanse og utvikling i selskapet.

Les hele artikkelen på samfunnsutvikling.com eller i dagens bilag til Finansavisen.

”Ny Opera i Operan” – Stockholm

Brekke & Strand har gitt tilbud på oppdraget Akustisk Prosjektering i prosjektet «Ny Opera i Operan» i Stockholm, som i mai ble utlyst av oppdragsgiveren Statens Fastighetsverk.

Prosjektet omfatter en gjennomgripende fornyelse, ombygning og tilbygning i Kungliga Operan, Sveriges nationalscene for opera og ballett, som har i oppdrag å være ledende innen sine kunstarter, og på alle måter være på høyeste nivå når det gjelder utvikling, fornyelse og kunstnerisk kvalitet.

Vi regner med at vårt tilbud er i skarp konkurranse med de beste konsulentene internasjonalt, og venter spent på oppdragsgivers avgjørelse.

Planlagt oppstart av prosjektet er 3. kvartal 2017.

 

Bilde er hentet fra Statens Fastighetsverk.

Nye Jessheim VGS

På Jessheim har Veidekke ført opp Akershus største og landets tredje største videregående skole som et OPS-prosjekt.
Etter en konkurransepreget dialog med leietager Akershus fylkeskommune stakk Veidekke av med seieren våren 2014. Tre år senere er de to Veidekke-enhetene Seby og Veidekke Entreprenør Oslo ferdig med det rundt 25.000 kvadratmeter store skolebygget på Jessheim, og til høsten flytter 1.500 elever og 240 ansatte inn. Men kontrakten gjør at Veidekke/Seby også kommer til å være tilstede de neste 25 årene på Jessheim videregående, for å drifte OPS-skolen.
– Den store forskjellen på en tradisjonell byggekontrakt og en OPS-kontrakt er at vi hele tiden må tenke i et 25 års-perspektiv, sier prosjektleder Geir Viken til Byggeindustrien. Veidekke har opprettet selskapet Skulebygg AS, som skal stå for den videre driften av skolen når selve byggearbeidene er ferdige.
– Vi startet tidlig å tenke på overgangen til drift av bygget. Samtidig er det da veldig mye oftere sammenfallende interesser med leietager. Begge er interessert i å få til mest mulig solide løsninger, legger han til. Viken roser også arbeidet fylkeskommunen hadde gjort i forkant av prosjektet, og sier at det har gjort at alt har glidd lettere.

Det fire etasjer store bygget er plassert på en skrånende tomt, og har fått to definerte hovedinnganger i henholdsvis første og tredje etasje. Begge inngangene retter seg inn i mot kjerneområdet i bygget. Tanken er at inngangen i tredje etasje, som går rett inn i kantina, skal benyttes av de som kommer fra sentrum av Jessheim, mens inngangen i første etasje og beliggenheten ved busstoppet kan brukes av de som har litt lenger vei til skolen.
– Fellesarealet mellom fløyene åpner seg mot hovedinngangene mot nord og sør. Dette rommet formidler både vertikal og horisontal kontakt mellom skolens ulike funksjoner og linjefag samt mellom de to utetorgene i nord og sør. Rommet inneholder flere av skolens viktigste fellesfunksjoner, som kantine, auditorier og bibliotek. Et bredt amfi fra plan 1 til plan 3, sammen med åpne glassfasader mot de to hovedinngangene, gjenspeiler terrenget gjennom bygget, forteller arkitektene Ruth-Kristin Fiskum og Geir Dahlseen i Vis-a-vis, som har tegnet bygget.
Det er seks vidt forskjellige studieretninger som samles i det nye bygget. Alt fra teknikk og industriell produksjon (TIP), med store verkstedhaller, til musikk, dans og drama (MDD), med for eksempel egne musikkrom og to black box-teatre til mer tradisjonelle studieforberedende (ST) og service og samferdsel (SS). I tillegg til helse og oppvekst (HO). Det brede spekteret har ikke bare ført til at bygget inneholder 830 rom, men også andre utfordringer.
– Vi har hatt en del utfordringer knyttet til lyd, i og med at det er så forskjellige fag her. Fra TIP-hallene til musikkrom og dansesaler. Brekke & Strand har foretatt målinger for oss på MDD-rommene, og måleinstrumentene deres gir ikke utslag, forteller Viken.

Hele artikkelen og bilder finner du her.

Shopping Basket