Ladebyhagen – BT2

Området Lade/Lilleby, som tidligere kunne beskrives som et slitent industriområde, er nå i ferd med å få nytt liv som et blomstrende og vitalt boligområde, nesten som en ny bydel i Trondheim.

Ett av bidragene til denne forvandlingen kommer fra OBOS, som i samarbeid med Skanska nå er i ferd med å avslutte byggetrinn to av prosjektet Ladebyhagen.
I alt skal Ladebyhagen kunne tilby omkring 600 leiligheter, i et attraktivt nabolag med kjøpesenteret City Lade og det store idrettsanlegget på Ladesletta som nærmeste naboer, med friluftsområdene og Ladestien innen gangavstand, samt vei til sentrum.

”Skankas prosjektleder Odin Damås forteller at boligene i Ladebyhagen er bygget med vekt på kvalitet, komfort og økonomi, og i tillegg til at alle nye krav til teknisk standard og energi er godt ivaretatt. Fasaden er utført i vedlikeholdsfrie materialer, som lys tegl og fasadeplater. Leilighetene har fått store vindusflater, med godt daglys som resultat. Alle boligene har egen balkong, takterrasse eller markterrasse. Balkongene og markterrassene har størrelse som varierer mellom 7 og 30 kvadratmeter, mens takterrassene kan være opptil 60 kvadratmeter. Mellom husene er det anlagt et flott og godt skjermet grøntområde, med trær og busker, plen, benker og gangveier. Det er dessuten anlagt en egen lekeplass med klatrestativ, husker og sandkasse.”

Artikkel på bilder på bygg.no.

 

 

Hønefoss kirke – bygg.no

De siste tiårene har arbeidskirker vært et gjennomgangstema i arkitekturen, i det siste ser vi ofte at nye kirker også får et kirkerom der det sakrale blir mer vektlagt.

Den nye Hønefoss kirke er gjenreist på branntomta etter den gamle kirken fra 1862. Et lavere og mer inviterende volum med inngangspartiet vendt mot sentrum i vest, fortsetter i en krum takform som reiser seg monumentalt mot øst.

Vinnerutkastet i arkitektkonkurransen, «Himmeltrærne», ble vunnet av LINK arkitektur, der man så for seg en allé med trær og trestammer som går over til en trekrone som danner takhvelvingen. En av utfordringene for LINK var å innpasse romprogrammet til en moderne kirke på tomta. Det ble løst ved at kirkerommet er løftet opp en etasje fra inngangspartiet og det innvendige kirketorget for å skape plass og gi bredde til en ny kirkes funksjoner.

Kirketorget ligger i første etasje med to trapper på hver side av en båreheis opp til selve kirkerommet. I første etasje ligger et anretningskjøkken, samt om lag 20 kontorarbeidsplasser i bakkant. Underetasjen inneholder et større profesjonelt kjøkken, lager, tekniske rom og store arealer for arrangementer eller utleie. Et dusj- og garderobeanlegg er også på plass.

Alt dette var mulig å få til på grunn av en nå heller utradisjonell løsning; selve kirkerommet er løftet en etasje. Den buede hvelvingen i et høyreist katedralliknende kirkerom ender opp i en 14 meter høy fondvegg. Søyler og vindusrekker drar oppmerksomheten mot kommende altertavlen og orgelet. Rommet skal kunne ha 500 sitteplasser.

Totalentreprenør har vært OBAS Øst, som valgte å ta med seg Halvorsen & Reine som arkitekter i utførelsesfasen. Daglig leder Rune Karlsen forteller at prosjektet hadde vært ute på prising to ganger tidligere, og at OBAS jobbet i en Fase 1 med byggherre fra vår til høst 2015.

Hele artikkelen og bilder kan ses her.

 

 

Lagåsen – boliger

Skipsreder Anton Fredrik Klaveness tidligere villa og eiendom på Lagåsen i Bærum er bygd om til 21 luksusboliger for eldre.

I det historiske villastrøket på Lagåsen ved Fornebu i Bærum bygde skipsreder Anton Fredrik Klaveness en herskapelig mur-villa i 1919.
Eiendommen, som omfatter flere eldre bygg og et pent opparbeidet grøntområde, var i familiens eie fram til 1978.
Da tok næringslivet over eiendommen, og siden har byggene vært hovedkvarter både for Den norske legeforening og kommunikasjonsbyrået Dinamo.

Nå er redervillaen ombygd til 21 leiligheter for personer over 55 år, med en snittstørrelse på rundt 100 kvadratmeter og snittpris på over 10 millioner kroner.
– Både bygget og beliggenheten er unik. Flere av leilighetene får en fantastisk panoramautsikt over både fjorden og byen, sier prosjektleder Bjørn Vesteng i Backe Stor-Oslo, som er hovedentreprenør.

Artikkel og bilder på bygg.no.

 

Acoustics in practice

Den europeiske akustiske organisasjonen EEA gir ut et tidsskrift ved navn ”Acoustics in practice”.
In den siste utgaven er det publisert en artikkel av vår egen Sigmund Olafsen, den omhandler trikkemålingene vi har gjort for Oslo Sporveier. Atle Stensland og Tore F. Killengreen er medforfattere.

Hele artikkelen kan du lese her: Acoustics in practice october 2017 – utdrag