Frogner Idrettspark

På Frogner i Sørum kommune har det lokale idrettslaget planlagt og bygget ut en idrettspark mange kan misunne dem. Det nye praktanlegget sto ferdig i høst – og er i bruk store deler av døgnet.

Det var på sensommeren Frogner Idrettslag kunne ta i bruk den nye idrettsparken. Prosjektet omfatter en flerbrukshall på totalt 7.500 kvadratmeter – hvor selve hallen utgjør 3.600 kvadratmeter. Hallen inneholder blant annet tre håndballflater, basketballbane, ti badmintonbaner (Frogner er en stor klubb innen badminton), bane for innebandy, volleyball og tennis samt en klatrevegg/buldrevegg. Resten av bygget inneholder blant annet to treningsrom, garderobeanlegg med 14 garderober, sosiale rom, kiosk/storkjøkken, sju kontorer og to møterom.

Den nye hallen er også bygd sammen med eksisterende hall og klubbhus, som er delvis pusset opp. Her har blant annet Posten fått helt nye lokaler og er fast leietaker i bygget.

Prosjektet inneholder også et uteområde med blant annet et kunstgressanlegg på 3.600 kvadratmeter med infrarød undervarme og flombelysning. I tillegg er det lagt til rette for nytt areal for skøytebane om vinteren og en utendørs treningspark.

Bilder og artikkel på bygg.no.

Brekke&Strand er Great Place to Work® sertifisert

Great Place to Work® er et globalt konsulent og analyse institutt med over 25 års erfaring i å måle og utvikle tillitsbasert kultur og ledelse på arbeidsplasser. Great Place to Work Sertifisert og deres utmerkelser for De Beste Arbeidsplassene tildeles de organisasjoner som beviselig har skapt en god arbeidsplass for sine medarbeidere.

Brekke & Strand Akustikk AS har i år oppnådd denne sertifiseringen.

GPTW sertifiseringen er en bekreftelse på at det vi i Brekke & Strand tror på og jobber for virker. Brekke & Strand er ‘Great Place to Work’ for snart 70 kompetente og engasjerte ansatte.

Spikerverket

Med to nye næringsbygg og 116 leiligheter har Vedal Entreprenør nå fullført Spikerverket i Nydalen for Avantor.

Første trinn på Spikerverket sto ferdig i 2012, og omfattet en næringsdel – Egmontbygget – og 40 leiligheter. Mad og April Arkitekter har stått bak henholdsvis nærings- og boligbyggene i dette trinnet, etter samme fordeling som de hadde for Spikerverkets første trinn. Arkitekturen fra det første trinnet er videreført, selv om næringsbyggene har noen mindre individuelle fasadeutforminger.

Disse to avsluttende trinnene er på cirka 31.000 kvadratmeter, og Vedal Entreprenør har en kontrakt på 768 millioner kroner for de to næringsbyggene og tre boligbygg.

Resultatet av den inviterte arkitektkonkurransen i 2007 ble tre næringsbygg liggende etter hverandre fra sør til nord, med boligbyggene i slangeform mot villabebyggelse i vest.

– Vi har klart å få til den intrikate veven uten å gjøre mye med infrastrukturen. Men vi har «jukset» litt; vi trekker gatene inn ved å skape urbane torg mellom byggene. Midt i bebyggelsen er det en nordsør-akse der man kan bevege seg gjennom hele området. Et krav i reguleringen var åpninger i bebyggelsen. Mellom ett av næringsbyggene og et boligbygg er det derfor en toetasjes åpning der man kan bevege seg inn til neste torg, forklarer Patriq Backlund i MAD, som også har vært ansvarlig søker for hele utbyggingen.

Vedal hadde oppstart med grunnarbeider for den sammenhengende p-kjelleren under nærings- og boligbyggene i oktober 2014. Frem til høsten 2010 lå produksjons- og lagerhallene til Christiania Spigerverk akkurat her. Ikke overraskende fant man i grunnen – i tillegg til elvestein og kvikkleire – også en del forurensede masser.

– Forekomster av zink, betongrester med asbestmaling, og jernbanesviller innsatt med kreosot måtte fjernes på forskriftsmessig måte. En utfordring var T-banekulverten som går rett på nordsiden av prosjektet. Her måtte vi være forsiktig da de gamle betongkonstruksjonene etter Spikerverkets bygninger skulle fjernes, forklarer Vedals prosjektleder Torstein Blumer.

De tre boligbyggene er kledd med stående malmfuru påført silikatmaling. Blikkbeslagene er i natureloksert aluminium med aluminiumsbeslåtte trevinduer. Dalformen langs Akerselva går igjen i utformingen av de sedumkledde takene, der linjen for knekkpunktet i takene er nøyaktig sammenfallende for alle boligbyggene i Spikerverket. Samtlige leiligheter har enten balkonger, terrasser på mark eller usjenerte takleiligheter, som det finnes fem av.

Excellent

De to næringsbyggene ble påbegynt i begynnelsen av august 2016, og ble planlagt som passivhus med kjøling og oppvarming fra
Avantors eget anlegg basert på jordvarme. Dette anlegget forsyner hele selskapets 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Begge
næringsbyggene er bygget som energiklasse B, og tar sikte på å oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent.

– Ved å velge BREEAM-NOR ligger det i kortene en del vesentlige endringer fra Egmontbygget i 2013. Men vi hadde også en erfaringsliste fra Avantor med oss i alle prosjekteringsmøter. Det var en oppsummering av hva som fungerte og hva som ikke fungerte så godt, og som eventuelt kunne utelates eller forbedres. Et av mange punkter var at man gikk fra sentrale avtrekk til full VAV-regulering for soner på ti kvadratmeter, forteller Blumer.
Leietakere er Oslo kemnerkontor som flytter fra Pilestredet og inn i bygg B. I bygg E er Elkjøp Nordic og Ice.net de største leietakerne. I tillegg til rene parkeringsarealer inneholder kjelleren også lager, møteromssenter og felles kantine for leietakerne.

– En utfordring var uten tvil byggetiden. Vi begynte å stable hulldekker 1. august i 2016, og overleverte til Elkjøp Nordic på nøyaktig samme dag i år. Denne gang valgte vi å prefabrikkere fasadeelementene, i stedet for å bruke mye tid på å plassbygge dem som sist. Det var avgjørende for at vi klarte den korte byggetiden, understreker Blumer.

Signatur i fasadene

Fasadene er i natureloksert aluminium med paneler i høyglanset lakk. De tydelige relieffene med skråstilte vindusformater er lett gjenkjennelige fra det første trinnet, men hvert bygg har allikevel en personlig signatur. Egmontbygget hadde alle elementene en skråside og en vertikalside som endret seg for hver etasje. I Bygg E er det et vertikalt mønster som henger sammen over to etasjer.

– Bygg B har et organisk mønster som strekker seg over hele byggets høyde, men med samme skråvinkel eller en rett side. Det vil si at de tre byggene har variabler, enten rette eller skrå, på samme «alfabet». Men komponert på tre forskjellige måter. De har et lett gjenkjennbart slektskap, selv om de er forskjellige. Hvert bygg får en identitet, samtidig som vi har brukt utformingen bevisst for å danne en sammenhengende bebyggelse oppover hele Nydalsveien, forteller Backlund.

Prosjektet hadde en viss frihet og en fleksibel grense i reguleringen hvordan arealene skulle kunne fordeles mellom næring og boliger.

– Vi måtte jo forholde oss til en byggegrense og byggelinje, og maksimum og minimum på hvor stort boligarealet kunne være. Men vi har hatt en fordel ved at vi kunne korrigere litt frem og tilbake, både etter hva markedet og behovet tilsa. Fordelingen mellom bolig og næring har derfor variert noe gjennom prosjekteringsfasen, sier Backlund.

Prosjektsjef Terje Løvold i Avantor er godt fornøyd med utformingen av utearealene til Spikerverket, noe han mener skyldes de ressursene de legger i nettopp det. – Det er ikke bare de som bor, jobber og studerer i Nydalen som bruker området. Det blir også flittig brukt som rekreasjonsområde for de som går tur langs Akerselva. Derfor er vi veldig opptatt av å ha en høystandard, forteller han.

Som prosjekt begynte Løvold å jobbe med Spikerverket for ti år siden. Nå som leietakerne har flyttet inn synes han det er spennende å se at det har stått seg konseptuelt i forhold til arkitektkonkurransen for ti år siden.

– Det har blitt slik vi så det for oss den gang, med de arkitektoniske og estetiske kvalitetene som vi mener det skal ha. Spikerverket er sentral i Nydalen, og vil antakeligvis bli et av de mest attraktive bolig- og næringsarealene i området, sier Løvold.

 

Bilder og artikkel på bygg.no

Kvartal 33

Et av Lillestrøms nyeste boligprosjekter har brakt et nytt nivå av sprek og moderne arkitektur til boligkjøperne i Skedsmo kommune.

1.800 kvadratmeter næring er kvartalet et flott sted både å bo og jobbe.
Byggherre Veidekke Eiendom og totalentreprenør Seby er begge fornøyde med prosjektet, som også har blitt godt mottatt av brukerne.
– Vi er kjempefornøyde, både med uttrykket og de kvalitetene vi leverer til kundene våre her. Og den måten Seby har håndtert kundene på, har også vært fantastisk bra, sier prosjektleder Herman Engesgaar i Veidekke Eiendom og byggherreselskapet Kvartal 33 AS.
Prosjektleder Jo Andersen i Seby, forteller at totalentreprenøren også er godt fornøyd med utbyggingen, og at beboerne også har god grunn til å være det samme.
– Jeg vil ikke si at dette er normal boligstandard. Hvis du ser på utomhusarealene, med granitt, en flott lekeplass og med den arkitekturen vi har her, er nok dette et knepp opp fra normal boligstandard. Det er ikke ofte du ser så påkostede uteområder i et boligprosjekt, sier Andersen.

Bilder og artikkel på: bygg.no.