Årets masteroppgave innen akustikk

Ekspertgruppen innen akustikk i RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, har i år som i fjor delt ut prisen for årets beste masteroppgave innen akustikk.
Prisen på 10.000,- ble delt ut til Paula Cruz Gonzalez for hennes oppgave om å sammenligne målinger og beregninger av lydutbredelse.
”Vi gratulerer Paula med en velfortjent pris og håper at flere NTNU-studenter får opp øynene for faget akustikk”, sier Brekke & Strands egen Tore Moen som er leder for RIFs ekspertgruppe.

Bilde og artikkel på bygg.no.

Portalen – Lillestrøm

Stedsutviklingen sør for jernbanestasjonen i Lillestrøm tar syvmilssteg når Portalen nå står ferdig. Det nye landemerket på 50.000 kvadratmeter inneholder hotell, næringsarealer, et kontorbygg og to boligblokker med 144 leiligheter.

Byggherre gjennom Jernbanegata AS, er OBOS Forretningsbygg AS. Portalen er OBOS´ største enkeltprosjekt noensinne, med en prosjektkostnad på hele 1,5 milliarder kroner. Prosjekteier for boligdelen er OBOS Nye Hjem, innleid prosjektledelse for Scandic Lillestrøm har vært Chinma Holding, mens Øyvind Moen AS og OBOS Prosjekt har bistått med byggeledelsen i tillegg til OBOS Forretningsbyggs egne ressurser. Veidekke Entreprenørs totalentreprise har en verdi på 821 millioner kroner eksklusive avgifter, og er Distrikt Oslos første prosjekt bygget etter klassifiseringen BREEAM-NOR.

De siste årene har den ti mål store tomta fungert som parkeringsplass, men det har med forskjellige eierkonstellasjoner lenge vært gjort forsøk på å få til god økonomi i diverse prosjektplaner. OBOS Forretningsbygg kontaktet LPO Arkitekter høsten 2012, med et ønske om å få innpasset cirka 50.000 kvadratmeter inn tomta, der 40.000 kvadratmeter skulle være over bakken.

– Det var klare formeninger om disponeringene. OBOS Forretningsbygg ville ha et kontorbygg i sør, et hotell nærmest jernbanestasjonen og boliger og forretninger plassert i midten. Vi hadde en veldig god intern prosess som førte til dette konseptet, forteller Beate Bruun i LPO Arkitekter, som vant arkitektkonkurransen rett før jul i 2012.

#Osebergpåvekta

Veiing av Osebergskipet

Når nytt museum står ferdig på Bygdøy skal skipene flyttes og forberedelsene for dette er i gang.
Det skal også monteres nye støttekonstruksjoner for skipene når de står i nytt museum. Som ledd i forberedelsene er det nå montert lastceller under alle støtter og opplegg på Osebergskipet. Man vil da få nøyaktig vekt av skipet og vektfordeling.
Lastceller er montert under dagens støtter og da ble skipet og dagens støtter løftet litt for å gi plass. Det første steg er å se hvordan Osebergskipet forholder seg til det å bli løftet bittelitt. 4 støtter ble løftet 2 – 3 mm mens det ble nøye registrert hvordan skipet responderte på dette. Første steget i veieprosessen er dermed utført. Skipet skal stå på lastcellene minst et år, og det skal overvåkes hvordan lastene avhenger av fukt og temperatur. Samtidig måles deformasjoner av stevnene og andre kritiske steder.

Eika Fet Arena

Den nye idrettshallen i Fetsund er en etterlengtet storstue for idrettslaget i bygda.

Den 2.300 kvadratmeter store hallen inneholder to håndballbaner, i tillegg til 2×750 kvadratmeter sosiale arealer og servicedel. I tillegg er det bygget en klatrehall med en 13 meter høy klatrevegg og buldrevegg. En ny barnehage er også en stor del av prosjektet.

Backe Romerike AS har hatt totalentreprisen til prosjektet hvor Fet IL er byggherre.
– Vi startet ved nyttårstider med selve byggingen av hallen og barnehagen parallelt. Vi føler at vi har gjennomført et flott prosjekt på rimelig kort tid, sier prosjektleder Petter Vestli i Backe Romerike AS til Byggeindustrien.

Bilder og artikkel på: bygg.no.