Osebergskipet – ODS

In this video we have animated two different vibration patterns of an historic artefact, the Oseberg Viking ship.
What you see is the deflection pattern of 60+ measurement points on the ship coupled together to show how the ship moves under de facto load conditions. Real deflections is in the micro meter range so here they have been magnified for us to see.
In this case the load is caused by floor vibration due to visitors walking more or less in random around the artefact.

This animation/analysis can be used for improving computer models of the ship’s structural dynamics.

 

 

Nordic Sound Symposium 50år

Nordic Sound Symposium 2018 will take place 31st of mai – 3rd of june

Nordic Sound Symposium celebrates its 50 years anniversary in 2018 as the inaugural symposium was held in 1968. The technical developments over this period has been staggering. At this year’s Symposium we will look forward focusing on the technical developments we see coming towards us in the years to come. Celebrating the 50th anniversary of the Nordic Sound Symposium, we aim to give you valuable input on new audio developments building your competencies for the future.

Website with registration

Facebook-page

Event on Facebook

 

 

LHL-sykehuset Gardermoen

Selv om prosjektering og bygging har gått på rekordfart, blir LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.

Ved å samlokalisere klinikkene på Feiring og i Hakadal får Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) nå et viktig verktøy for å etablere nye og bedre tilbud, samt å øke kapasiteten for behandling av hjerte- og lungesyke betraktelig og andre pasient-grupper.

500 LHL-ansatte vil innenfor et bygningsvolum på 28.500 kvadratmeter kunne tilby et midtbygg med atrium, og fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen 1.749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. Foruten de arealene som kreves både før og etter behandling; terapirom, opptreningsfasiliteter, SPA- og bassengtilbud, kjøkken og restaurant. For å nevne noe.

Bak byggherrenavnet Garder-moen Campus Utvikling AS (GCU) finner vi Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter AB. HENT AS har bidratt med mer enn «kun» å være totalentreprenør.

– Vi inngikk tidlig en prosjektavtale med Aspelin Ramm Eiendom, i et typisk prosjektutviklingsløp som vi i HENT kjører enkelte ganger sammen med noen byggherrer. Det var en fase over cirka to år der vi hadde ansvaret for å utvikle prosjektet. Det var et verdifullt samspill mellom byggherre, Nordic Office of Architecture og etter hvert rådgivere og underentreprenører. Ut av denne fasen leverte HENT et forprosjekt sammen med et bindende pristilbud for hele prosjektet. Dette resulterte så i en totalentreprisekontrakt, forteller HENTs prosjektutvikler Geir Saltvik.

Aspelin Ramm Eiendom har lenge hatt høye miljøambisjoner, det var derfor en forutsetning fra første dag at det nye sykehuset skulle ligge helt i toppen når det gjelder energi og miljø. Gardermoen har landets største grunnvannsreservoar, og byggherren la ned store summer i å nyttiggjøre denne ressursen. Nå er det grunnvannet og varmepumpeteknologi som via en energisentral ikke bare leverer varme og kjøling til dette sykehuset, men som også er dimensjonert for eventuelle kommende utbygginger.

Artikkel og bilder: bygg.no.

Asker Tek

Som i de to tidligere byggetrinnene i Kraglund kontorpark i Asker har Jostein Rønsen Arkitekter tegnet også dette kontorbygget, mens Skanska Norge i en totalentreprise har hatt ansvar for byggingen. Skanska Eiendomsutvikling har ledet utviklingsprosessen og byggingen som prosjektleder for byggherre Ferd Eiendom.

– I arkitektkonkurransen fra 2007, som vi vant sammen med Hus Arkitekter, satset vi på en utvikling som kunne deles opp i flere byggetrinn, hvert med forskjellige uttrykk for å skape variasjon i området. De to første byggetrinnene var bygningsmassen til Aibel, som sto ferdige i 2011, sier Jostein Rønsen i Jostein Rønsen Arkitekter.

Fordelt over opptil ni etasjer er Asker Tek på 20.000 kvadratmeter og er dimensjonert for opptil 830 kontorplasser. Det er planlagt sertifisert som et BREEAM-NOR Very Good-prosjekt, og skal oppnå Energiklasse A. Et lavt energiforbruk, med 33 grunnvannsbrønner – de ligger under bunnplaten – går ned til 320 meter, og tar seg av kjøle- og varmebehovet. En rekke andre tiltak, som et vannbesparende system, skal bidra til å gi miljøopptatte leietakere et fremtidsrettet og energi- og kostnadseffektivt kontorbygg.

– Dette trinnet bryter litt med de to første, men vi har allikevel forsøkt å skape noe gjenkjennbart. Snittene i det indre, som gir spillet i volumene, er likt. Kantineområdet ligger i midten. Der kan man se både mot øst, vest og mot nord. Det er åpent, men oppover i etasjene får man en U-form. Kantinen lå i utgangspunktet lenger ned, men ble flyttet opp på grunn av at den største leietakeren, Indra Navia, hadde behov for å få tilpasset og omgjort disse arealene til sin produksjonsetasje, forklarer Rønsen.

Artikkel og bilder: bygg.no.

 

Huitfeldts gate 15

Backes første Infill-prosjekt har blitt et særpreget leilighetsprosjekt med påkostede materialer og en helt nyutviklet og innovativ fasadeløsning i malmfuru, glass og metall.

Leilighetsbygget i Huitfeldts gate 15 på Frogner er oppført i en totalentreprise av Backe Stor-Oslo AS, med Jensen og Skodvin som arkitekter. Byggherre er Huitfeldts gate 15 AS, hvor Backe Prosjekt er største aksjonær med 45 prosent eierandel.

Nybygget er oppført i åtte etasjer på tomta til den gamle Forlagsgården, der Pax, Dreyer og andre småforlag holdt til i en årrekke. Den gamle murgården fra 1888 sto på Byantikvarens gule liste, men hadde omfattende setningsskader og ble derfor revet i 2013. Først i juni 2016 kunne entreprenøren gå i gang med grunnarbeidene etter forutgående reguleringsprosess.

Artikkel og bilder: bygg.no.