Norges største veikontrakt

Statens vegvesen innstiller Skanska til det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år. Dette er den største veikontrakten som er inngått i Norge.

Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felst veg med midtrekkverk, oppgradering av gammel veg og bygging av ny kontrollstasjon.

Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes i november 2020.

Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.

Brekke & Strand skal vurdere lokale tiltak for boliger langs strekningen.

Bygg.no

Ulsholtveien 31 – årets trebyggeri 2017

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2017 er boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo.

Prisen ble delt ut på Byggedagene 14. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 27 leiligheter fordelt på 2 tre-etasjers blokker. Byggene er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

Prosjektet er et av de største massivtre boligprosjektene som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge rimelige boliger i massivtre kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligene fremstår som robuste og med godt innemiljø og flotte fellesarealer både inni, men ikke minst ute. Prosjektet er en del av forbildeprogrammet FutureBuilt og har tidligere fått Arkitekturprisen.

Les om på prosjektet på bygg.no.

Campus G12

Norges største boligutleier, Fredensborg Norge, satser nå også på studentboliger. I en krevende rehabilitering utført av Backe Forny, er den gamle spinneribygningen i Nydalen bygget om til 266 studentleiligheter.

Hovedutfordringen knyttet til dette bygget var tilpasning for dagens lydkrav i et gammelt bygg, der eksisterende konstruksjoner hadde varierende kvalitet.

Hele artikkelen leser du her: bygg.no.

BNAM 2018

BNAM 2018 – Baltic-Nordic Acoustics Meeting holdes 15.- 18. april 2018 i Reykjavik, Island

Flere av våre dyktige kolleger skal delta og tale:

H. Júliusson & L. Strand; Sound Insulation of CLT constructions – experience and new requirements; presented by Halldór
A. Stensland & S. Olafsen; Environmental noise and vibration monitoring of Oslo’s metro lines; presented by Atle
T. Klami, T. Blesvik & S. Olafsen; Long term measurements of highway traffic noise; presented by Truls
S. Olafsen & A. Stensland; Tram Noise monitoring; presented by Sigmund
O. Sivertsen; Sound fields in narrow street canyons with noise from trams; masters thesis, presented by Oskar

BNAM Announcement