Sola Airport Arena – bygg A

Ved Sømmevågen i Sola kommune har Skanska Norge ført opp et av landets mest avanserte og energi vennlige kontorbygg.

Bygget er tegnet av G Arkitekter og ført opp av Skanska Norge i totalentreprise for byggherren Sømmevågen III. Byggestart var i april 2017, og det ble tatt i bruk i oktober i år.

Prosjekteringsleder Elisabeth Lauvnes i Skanska Norge forteller at de har møtt på diverse utfordringer i både prosjekteringsfase og byggefase og at prosjektets tidsramme som følge av dette har blitt lengre enn først tenkt.
– Dette har også gitt prosjektet muligheter til tekniske løsninger som fikk plass i bygget. Bygningskropp er delvis endret og tekniske løsninger er vesentlig oppgradert, sier Lauvnes.

Lauvnes sier at hun har lært mye om fremtidens bygg av dette prosjektet, og om bygningskropp og tekniske installasjoner i energieffektive bygg og om solenergi og batterilagring. Det ble praktisert BIM under prosjektering og oppføring, og det vil bli søkt om BREEAM Excellent-sertifisering.

Bygget er 3.000 kvadratmeter og har tre etasjer over bakkenivå og kjeller under en tredjedel av bygget. I tillegg til kontor-landskap rommer bygget dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig rommer kantine, men som også kan brukes til ulike eventer. Det er cirka 130 kontorarbeidsplasser i bygget. Dataselskapet Atea leier hele bygget.

Systems architect Pål Bjelland i Atea sier at byggets tekniske infrastruktur i stor grad er basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur.
– Dette gir en interoperabilitet, fleksibilitet og robusthet som er unik i forhold til nye bygg i dag. Det gir helt nye muligheter både i forhold til drift av bygg og fornøyde leietakere, sier Bjelland.

Tomten ligger ved Sømmevågen, rett øst for nordre del av rullebanen på Stavanger lufthavn Sola. På grunn av kvikkleire er byggets kjeller forankret til fjell. Resten av bygget står på stålkjernepeler. Det er gjort klart for tilgang til et parkerings-anlegg i neste byggetrinn via en kulvert. Under bygget er det lagt membran og brønner for utlufting av radongass.

Bygget er trekantet med avrundete hjørner. Kjeller og fundamenter er støpt vanntett ferdigbetong. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket. Over atriet midt i bygget er det et glasstak. Hele bygget har en dobbel glassfasade utenpå klimavegg.

Det er tepper og flis i kontorer og fellesareal, belegg i trapper og industriparkett i atrium/kantine. I første etasje er det faste vegger og systemhimlinger. I andre og tredje etasje er det åpne kontorlandskaper med datagulv, få vegger og med faste himlinger med lydabsorbenter. I disse etasjene er det glass mellom atriet og kontorlandskapene, noe som gjør bygget meget transparent. I første etasje er det to møterom med foldevegger.

Hele artikkelen og bilder: bygg.no.

Oasen Storsenter

Kruse Smith Entreprenør har utvidet Oasen Storsenter på Norheim i Karmøy kommune med 10.000 kvadratmeter.

Den nye delen av kjøpesenteret har to etasjer over bakkenivå og en parkeringskjeller. I første etasje er det en stor Meny matvarebutikk, apotek og et spisested. I andre etasje skal sportsutstyrskjeden XXL inn, mens underetasjen rommer parkering.

Oasen Storsenter er eid av Olav Thon Eiendom. Hille Melbye Arkitekter har tegnet utvidelsen og Kruse Smith Entreprenør har utført byggearbeidet i en totalentreprise.

Rivning startet i mars 2017, og i mai samme år startet byggingen. 11. oktober i år ble første etasje og underetasjen i den nye delen tatt i bruk.

Prosjektleder Tore Jacobsen i Kruse Smith Entreprenør forteller at byggingen har gått greit, uten spesielle utfordringer. Byggeleder Svein Aase sier at det ble praktisert BIM under byggearbeidet.

Sivilarkitekt Berit J. Markeseth i Hille Melbye Arkitekter sier at den nye fløyen har en enkel form som følger tomtegrensens linje mot vest.

– Det dannes en rombeformet plan som gir et spisst hjørne mot sørvest. Tegl, type Iluzo Grijs fra Wienerberger, er hovedmaterialet. Det gjør at tilbyggets materialbruk knyttes sammen med eksisterende senters tegl- og betongfasader. Det nye bygningsvolumet åpnes med store glassvegger i noen felt slik at man får kommunikasjon mellom inne og ute. Spesielt blir det spisse hjørnet forsterket av en sikk-sakk formet glassvegg. Inngangspartiene i nord og sør er skåret inn i murbygget med skrå glassfelt og inngangsdører. De skrå glassfeltene har solskjerming av perforerte metallplater i et bladmønster, levert av Alutile. Bladmønsteret finner man også andre steder i den eksisterende senterdelen, sier Markeseth.

Markeseth sier at vareinntaket også er formet som en nisje i hovedvolumet. Kledningen i alle nisjene har en fargebruk som relaterer til eksisterende senters teglfarge. Den samme rødlige fargen er også benyttet for å angi hovedferdselsårer inne i bygget slik som heissjakter og rom rundt rullebånd.

– Tilbygget med den nye vareleveringen vil rydde opp i en meget kaotisk trafikksituasjon ved at varelevering skilles fra person-trafikken og ledes på vestsiden av tilbygget. Parkeringsplassene vil opparbeides med ryddig mønster, tydelige gang-linjer og flere HC/familieplasser. Det er trinnfri adkomst til tilbygget via begge innganger. I sør kan man kjøre ned til parkeringskjeller og derfra er det adkomst med heis eller rullebånd opp i senteret.

Prefabrikkert

Oasen Storsenter ligger på Norheim i Karmøy kommune, rett nordøst for fastlandssiden av Karmsundbrua. Jacobsen sier at tomten har fjellgrunn og at det er sprengt ut 16.000 kubikkmeter faste masser.

Aase sier at utvidelsen ligger i et rombeformet tilbygg.

– Bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler, dragere og hulldekker, samt noen plasstøpte dragere og en stor drager av stål i en skråvegg i andre etasje, forteller Aase.

Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. Fasadene har teglforblending mot nord, vest og sør. På nord- og sørsiden er det også store glassfelt. Over innganger er det Alutile. Det er også brukt noen fasadeplater. Det er flis på gulvet og en plassbygd spilehimling i fellesareal.

Ingen fraværsskader

Det er i snitt 300 millimeter isolasjon i taket og 200-250 millimeter i yttervegger. Alle vinduer og glassfasader er i aluminiumskarmer. Sammen med tegl og fasadeplater gir dette lang levetid og enkelt vedlikehold. Bygget har universell tilgjengelighet.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10.

Da aktiviteten var på topp var cirka 150 personer med, og Oasen Storsenter er utvidet uten fraværsskader.

Tekst og bilder: bygg.no.

Great Place to Work!

Vi trives!

Vi i Brekke & Strand er stolte og ydmyke over resultatet av årets trivselsundersøkelse. Vi oppnådde resultatet sertifisert som Great Place to Work for andre år på rad. Selv i et hektisk år med mye nytt for et lite énfaglig rådgivingsselskap: Fusjon med SINSUS AS (kontorer i Kristiansand og Stavanger) og videre satsning i Sverige med kontor i Stockholm. Vi scorer høyt på stolthet og felleskap og hele 97% av våre kolleger mener at Brekke & Strand er et hyggelig sted å arbeide.

-Vi har nå kontorer på syv forskjellige steder og et nøkkelord er deling: Vi deler faglige erfaringer, vi deler oppdragene og deler opplevelser sammen. Det er viktig å trives sammen for at vi skal kunne samarbeide og til enhver tid løse de oppgavene som kundene våre ønsker hjelp til, sier Administrerende Dir Ingjerd Aaraas.

Vi må bøye oss i støvet for det gode resultatet og like fort brette opp ermene for å jobbe videre med ting som kan bli enda bedre – Kommunikasjon og informasjon er viktige stikkord, sier Aaraas.

Norges første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg

Bane NOR Eiendom (byggherre) og JM Entreprenør (totalentreprenør) står bak boligkomplekset «Hollenderkvartalet», som nå er kåret til Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg.

«Hollenderkvartalet» ligger sentralt plassert i Schweigaards gate i Oslo og består av 62 leiligheter, samt næringslokaler på gateplan. Gjennom hele utviklingsprosjektet har miljø og kvalitet stått sentralt. Resultatet er at bygget har passivhusstandard og nå er BREEAM-NOR-sertifisert i klassen ”Very Good”.

BREEAM-sertifisering foregår i to faser; design og as bulit. Design omfatter prosjektering og planlegging av bygget, mens as built gjelder gjennomføring av hele prosjektet, og det var på det siste området at «Hollenderkvartalet» var først.
– Vi er stolte over å ha utviklet Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Dette er et synlig bevis på at bærekraft og miljø står meget sentralt i vår virksomhet. Det ligger mange tøffe valg og strenge prioriteringer bak denne viktige miljø-merkelappen, sier prosjektsjef Sven Kruse-Jensen i Bane NOR Eiendom.

Kruse-Jensen forteller at de blant annet har lagt til rette for miljøvennlig transport i det nye boligkomplekset.
– Du finner Ingen parkeringskjeller i «Hollenderkvartalet». I stedet har vi etablert en egen bildelingsordning for beboerne og lagt til rette for syklister ved å anlegge en stor innendørs sykkelparkering og et felles sykkelverksted i bakgården, sier han.
– Vi er svært stolt av å være de første i Norge som har levert et BREEAM-NOR-sertifisert boligbygg. En BREEAM-NOR-sertifisering som det Hollenderkvartalet har gjennomgått, gir boligkjøperne trygghet for at kvalitet og miljø er ivaretatt i det ferdige bygget. Jeg er sikker på at den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom dette prosjektet, vil bli stadig mer etterspurt, sier daglig leder Ole Kristian Ruud i JM Entreprenør.
– Det har vært krevende og lærerikt å oppfylle kravene til to så dominerende standarder som BREEAM-NOR og passivhus. Det har lagt føringer for de fleste valg vi har tatt og hatt stort fokus hele tiden fra prosjektering til overlevering. Særlig BREEAM-NOR-manualen stiller en rekke krav til hvordan vi skal bygge; alt fra materialvalg og tekniske løsninger, til hvordan riggen vår ble utformet, sier anleggsleder Thomas Rødseth i JM Entreprenør. (kilde: bygg.no)

Byggeindustriens omtale av prosjektet

Sophies Minde

Enerhaugen Arkitektkontor skal utvikle Sophies Minde

Enerhaugen Arkitektkontor har inngått kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF om å transfomere Sophies Minde i Oslo.

”Det verneverdige hovedbygget på cirka 12.000 kvadratmeter skal transformeres til en moderne barnehage og et nytt bydelshus for Bydel Grünerløkka med blant annet helsetjenester for bydelen.
Prosjekteringsoppdraget ble vunnet i samarbeid med WSP Engineering, Grindaker Landskapsarkitekter, Ingenia, ÅF Engineering og Brekke & Strand Akustikk. Siden kontraktsinngåelse i juni 2018 har prosjektteamet arbeidet med et konsept som både ivaretar byggets kulturhistoriske verdi og som blir et grønt og fremtidsrettet tilskudd til bydelen.

– Hensikten med prosjektet er å skape et aktivt knutepunkt i lokalmiljøet, i en bygning som i mange år har fremstått lukket og utilgjengelig. Ambisjonen er at prosjektet skal bli et byøkologisk forbildeprosjekt og bli klassifisert til Breeam – Very Good. Målet er å etablere en barnehage med inntil 29 avdelinger, samt et bydelshus med 185 administrative arbeidsplasser og helsetjenester for Bydel Grünerløkka, skriver arkitektene i en pressemelding.

Til prosjektet hører også den historiske Villa Sorgenfri. Bygget er i dag i svært dårlig forfatning og krever en omfattende rehabilitering slik at også dette kan tas i bruk til bydelsformål.
Prosjektet omfatter også komplett opparbeiding av uteområdene. Arealene skal i hovedsak benyttes som lekeareal til barnehagen, men det er stort fokus på å gjøre anlegget åpent og tilgjengelig for allmenheten.

Sophies Minde ligger rett nord for Carl Berners plass i Oslo. Hovedbygget er en del av et samlet kulturmiljø og er regulert til Spesialområde (Bevaring). Den nåværende bebyggelsen er oppført og ombygget i flere trinn. Det første var Nationalbryggeriet, som sto ferdig i 1900. Bryggeriet gikk konkurs like etter åpningen og bygget har siden blant annet vært ramme for Sophies Minde Ortopediske Hospital, som det fortsatt har navn etter.” (bygg.no)

Sentrumshagen

Befolkningsveksten og dermed behovet for flere boliger fortsetter på Romerike. Sist ut er Realbyggs nettopp ferdigstilte boligprosjekt for Axer Eiendom AS; tre blokker med til sammen 138 leiligheter på Jessheim.

– Dette er vårt første boligprosjekt på Jessheim. På den tiden vi satte i gang, var det også vårt største, sier prosjekt-utvikler i Axer Eiendom, Gaute Virik. Sentrumshagen er på 9.300 kvadratmeter (BRAS) og en p-kjeller på 5.300 kvadratmeter. – Utfordringen var å få til en totalitet som er litt intim, til tross for at det er mange boliger. Det har KB arkitekter fått til.

Sentrumshagen ligger på en triangelformet tomt med Jessheim kirke i sør, avgrenset med Rådhusvegen og Ringvegen henholdsvis i vest og øst. Faglig leder og partner Thorvald Bernhardt i KB arkitekter AS forteller at det forelå en reguleringsplan, med en nærmest symmetrisk løsning for bebyggelsen på hver side mot Rådhusvegen og Ringvegen.

– Vi endret på reguleringsplanen, fordi vi ønsket at det indre gårdsrommet skulle ha en støybeskyttelse mot Ringveien, og at det skulle være lysinnslipp fra vest. Ved å åpne mot sør og vest oppnådde vi gode solforhold, samtidig som bebyggelsen trapper ned fra nord mot sørvest, forklarer Bernhardt om hovedgrepet på tomta.

Jessheim har en ganske høy tomteutnyttelse, kommunen ønsker at det bygges tett og urbant. – I situasjonsplanen er det lagt ned mye arbeid i hensynet til naboene. Selv om det er tett, skal man ikke se rett inn i stua til naboene. På en del av balkongene er det derfor brukt frostet glass, som gir litt avskjerming for at man ikke skal bli helt eksponert, forklarer Bernhardt.

Artikkel og bilder: bygg.no