Nadderudveien 1

PEAB bygger butikker og boliger på Bekkestua

Snart starter oppføringen av 58 leiligheter og 9 rekkehus i Nadderudveien 1 på Bekkestua i Bærum.

Etter 10 år med reguleringsarbeid og myndighetsbehandling, kan endelig prosjektet Nadderudveien 1 realiseres. Tre aktører er inne på eiersiden; for boligdelen er Peab Eiendomsutvikling med 50 prosent, og NorgesGruppen Eiendom med 30 prosent og ABBL med 20 prosent. Næringsarealene er Peab Eiendomsutvikling og NorgesGruppen Eiendom med 50/50. Peab Eiendomsutvikling har ansvar for prosjektutvikling og prosjektledelse.

− Nå får endelig nordvestre hjørne av Bekkestua sentrum en oppgradering. Sammen med nye veier, fortauer og plasser, vil både boligkjøpere og publikum få en ny opplevelse av noe som tidligere bare har vært et veikryss. Hele området vil bli mer trivelig å bevege og oppholde seg i, sier prosjektsjef Kjartan Fleten i Peab Eiendomsutvikling i pressemelding.
Næringsarealene vil blant annet huse en stor Kiwibutikk. Det er også satt av plass til flere mindre aktører i lokalene.
− Vårt mål er å skape publikumsaktivitet i gatene, slik at dette blir et levende og hyggelig område både for beboere og besøkende, sier Øistein Brevig Pjaaka, administrerende direktør i NorgesGruppen Eiendom.

Peab Bygg har signert kontrakt som totalentreprenør i prosjektet, med en kontraktsverdi på ca. 309 millioner kroner eks. mva.

− Vi har hatt et godt samarbeid med byggherren fra utviklingsfasen og frem til i dag. Slike kombinasjonsbygg har vi mye erfaring med, og det faller naturlig inn i vår boligportefølje. Det skjer store endringer i Bekkestua sentrum, og det å få være med å realisere starten av det nye sentrumsbildet blir veldig spennende, sier prosjektsjef Torbjørn Mehus i Peab Bygg.

Les hele artikkelen på bygg.no.
Bilde: Voice/ Eve Images

Lederskifte

Ingjerd Aaraas har sittet i 18 år som leder i Brekke & Strand Akustikk AS og opplever det nå som naturlig at selskapet ser seg om etter ny leder.

Styret vil sammen med Ingjerd legge en god plan for lederskiftet og avklare hvilken rolle hun skal ha videre i selskapet. Vi er enige om at Ingjerd sitter som Administrerende Direktør frem til sommeren, sier styreleder Geir M. Aarstad.

I Ingjerds 18 år som leder har selskapet hatt en meget sterk utvikling:

  • Antall ansatte har gått fra 19 til 94
  • Omsetningen har gått fra 20 til 130 mill NOK
  • Alle år har gitt positive resultater både for selskapet og eierne
  • Gjennomført mange store prestisjeprosjekt innen fagområdet

Fra et lite kontor i Oslo har selskapet utviklet seg til å bli et av de ledende spesialistselskap innen akustikk, støy og vibrasjoner i Skandinavia. Vi har i dag kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Göteborg og Stockholm.

Styret vil gjerne takke Ingjerd for den flotte jobben som hun gjør for selskapet.

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

Geir M. Aarstad, 934 38 803, geiraarstad@graainvest.no

Ingjerd Aaraas, 913 76 849, ia@brekkestrand.no

 

Livsvitenskapsbygget

Statsbygg har signert kontrakter for over 1,8 milliarder kroner til det som skal bli Norges største universitetsbygg, det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo.

– Livsvitenskapsbygget blir den største satsingen ved Universitetet i Oslo noensinne. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Med disse kontraktene på plass kan vi snart ta fatt på byggingen, sier Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg.
Det nye Livsvitenskapsbygget – bygget som blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg – er Statsbyggs største byggeprosjekt, og har en samlet kostnadsramme på om lag sju milliarder kroner inkludert vitenskapelig utstyr. Bygget skal stå ferdig på øvre del av Blindern i 2024.

Bygget skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fag som kjemi, farmasi og andre livsvitenskaper. Det 66.700 kvadratmeter store bygget skal huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
Beliggenheten i Gaustadbekkdalen, sentralt i Oslo, legger ifølge Statsbygg til rette for et strategisk samarbeid med Oslo universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo.
Statsbygg har inngått kontrakt med OneCo om elkraft, IKT og svakstrøm på til sammen 600 millioner kroner, som er en av de største kontraktene som noen gang er inngått i Norge innen dette fagområdet. Rørarbeider, med en verdi på om lag 300 millioner kroner, tildeles til AF Energi- og miljøteknikk. GK Inneklima fikk kontrakten om ventilasjon for om lag 210 millioner.

HENT AS er tildelt den største kontrakten på om lag 710 millioner kroner. Denne gjelder innredning av bygget, og omfatter vegger, himlinger, dører, trapper, laboratorieinnredning, kjøkkeninnredninger og skranker. Denne kontrakten kommer i tillegg til milliardkontrakten selskapet har for grunnarbeider, råbygg, tak og fasade.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk, støy og vibrasjoner.

Artikkel og bilde: bygg.no.

Nytt Nordic Choice hotell på Hasle

AF Gruppen har inngått avtale med Hasle Linje 2 AS (Höegh Eiendom og AF Eiendom) om bygging av et nytt Nordic Choice Hotel og kontorbygg på Hasle i Oslo.

Det skriver AF Gruppen i en børsmelding fredag.
Avtalen omfatter bygging av hotell og kontorbygg på seks etasjer samt felles kjeller over to plan. Totalt bruttoareal er ca. 21 000 kvadratmeter.
Hotelldelen, som har 217 rom utvikles i samarbeid med Nordic Choice Hotels.

Bygget skal oppnå energimerke A, passivhus, sertifiseres som bærekraftig bygg etter miljøklassifiseringen BREEAM-NOR – «Very good», og gjennomføres med fossilfri byggeplass.
Bygget blir gjennomført som en totalentreprise og har en verdi på 490 millioner kroner eks mva. Byggestart er 1. kvartal 2019 med ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
– Hasle har blitt et populært sted å bo og jobbe. På kort tid har det vokst frem som et nytt og moderne område. Sammen med Höegh Eiendom ser vi frem til å få på plass et miljøvennlig hotell og kontorbygg som vil fremme områdets attraktivitet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk.

Artikkel og bilde: bygg.no.

Meierikvartalet

Vi er tiltransportert samspillsentreprisen med BundeBygg!

For Meierikvartalet Utvikling AS har Stor-Oslo Eiendom inngått kontrakt med BundeBygg AS om utvikling av prosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm.
Meierikvartalet skal gjennomføres som en samspillsentreprise.
Det totale kontraktspotensialet er på cirka to milliarder kroner og prosjektet Meierikvartalet skal etter en utviklingsperiode bygges i flere byggetrinn i løpet av tidsperioden 2020 til 2024.
– BundeBygg er en samarbeidspartner vi har jobbet med i mange år, og tildelingen av denne kontrakten bekrefter vår tillit og gode relasjon til selskapet, sier Mathis Grimstad, adm. dir. i Stor-Oslo Eiendom i en melding.

I en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av entreprenøren og de viktigste prosjekterende. Byggherre og entreprenør samarbeider om prosjektet fra tidlig fase, med mål om å sikre gjennomføring og kostnadsrammene.
– For BundeBygg er dette en milepæl i vår historie. At det er en samspillsentreprise, gjør oss ekstra stolte over å bli valgt som entreprenør for Meierikvartalet. Samspill er nemlig selve grunnsteinen BundeBygg er tuftet på, sier adm.dir. i BundeBygg, Ole Kristian Berg.

Stor-Oslo Eiendom ønsker gjennom denne kontrakten å utnytte bransjens kompetanse ved tidlig involvering i et åpent og tillitsfullt samarbeid, sier prosjektansvarlig hos Stor-Oslo Eiendom Karsten Hjertholm.
BundeBygg ønsker vil gjennom dette prosjektet å videreutvikle samspillsmodellen, mellom entreprenør og byggherre, men også mot underentreprenørmarkedet.
– Vi vil også innføre nye digitale prosesser i utvikling- og byggefasen, for å optimalisere hele byggeprosjektes verdikjede, sier adm.dir. i BundeBygg Ole Kristian Berg.
Prosjektet har satt seg høye mål når det kommer til miljø og innovasjon, blant annet ved å BREEAM-sertifisere kvartalet.

Artikkel: bygg.no.
Bilde: Stor-Oslo Eiendom

Hvordan er klangen i en plastboble?

Det skal vi finne ut i prosjektet UiO-Nytt utstillingsveksthus, som vi nå jobber med for Statsbygg.
Arkitekt er Stein Halvorsen Arkitekter AS, som vant den åpne arkitektkonkurransen for prosjektet høsten 1998.

Universitetet i Oslo har hatt botaniske samlinger helt siden 1814. Nytt utstillingsveksthus på Tøyen skal delvis erstatte nåværende utstillingsveksthus Palmehuset fra 1868 og Victoriahuset fra 1876, som ikke lenger ivaretar museets behov.
Taket i utstillingsveksthusene skal lages av såkalt EFTE materiale, i praksis et tak i gjennomsiktig plast. Inne i plastboblene blir det tropisk- og middelhavsklima, og den største av veksthusene vil være en elliptisk plastboble med høyde ca. 25 m.

Bilde: Stein Halvorsen Arkitekter AS