ENERGI

Oppdrag for bedrifter innenfor vindkraft, energi, olje- og gassektoren.

Brekke & Strand Akustikk utfører også oppdrag for bedrifter innenfor vindkraft, energi, olje- og gassektoren. Hvis det oppstår støy- og vibrasjonsproblemer under drift, rykker vi raskt ut og løser problemet.