hseq

Brekke & Strand skal drive all virksomhet på en ansvarlig måte; en forsvarlig måte som sikrer helse, miljø og sikkerhet for mennesker, bevaring av miljøet og kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer til markedet. Vi vil overholde alle gjeldende lover og regelverkets krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i de landene vi opererer i. For å oppnå denne forretningsetikken og kulturen, bruker vi styringssystemer for helse/ arbeidsmiljø, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) som er utviklet for å gjøre oss i stand til å:

 • Oppfylle kundens forventning til kompetanse, innenfor vårt fag
 • Gi kunden bedre service enn det kunden forventer av oss
 • Etablere kravspesifikasjoner og løsningsforslag som harmonerer med prosjektets målsetning
 • Anvende nasjonale og internasjonale standarder og metoder i våre vurderinger
 • Drive en systematisk kompetanseprosess. Kompetanse skal være vårt konkurransefortrinn.
 • Kvalitet er alle medarbeideres ansvar
 • Drive en kontinuerlig forbedringsprosess av vårt kvalitetssystem
 • Sette miljø på dagsorden i våre oppdrag
 • Søke allianser som jobber med nytenkning innen miljøpåvirkning
 • Redusere vår egen miljøbelastning
 • Oppleve at alle er en del av Brekke og Strand
 • Sørge for at Brekke og Strand skal være et godt sted å jobbe
 • Drive systematisk forbedring av arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Sørge for at pågående prosesser i ledergruppen skal være transparente og kommuniseres til alle via intranett
 • Se til at det skal være forutsigbarhet i arbeidsforholdet

Ovenstående politikk vil være veiledende prinsippener i vår virksomhetsytelse, filosofi, praksis og kommersielle avtaler. Disse retningslinjene gjelder i Brekke & Strand og blant våre underleverandører, der det er hensiktsmessig. Styringssystemet i Brekke & Strand er utarbeidet og implementert iht ISO 9001:2015 på kvalitetsstyring og ivaretar relevante krav gitt av Plan- og Bygningsloven. Vi er sertifiserte som Miljøfyrtårn.
15-11-2018
Ingjerd Aaraas. Adm.Dir Brekke & Strand Akustikk AS / Jimmy Diamandopoulos. VD Brekke & Strand Akustik AB
Klima- og miljørapport 2018