Nye ferdigstilte prosjekter

Klimahuset i Oslo:

Et utstillingsbygg i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum i Oslo har sett dagens lys. Nordens første klimahus har som oppgave å formidle forskningsbasert kunnskap – i stor grad rettet mot barn og unge – om jordas klima og klimaendringene. Klimahuset har passivhusstandard med en rekke miljøtiltak, og er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt med kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB O-EQ).

 

 

 

 

 

 

 

Carl Berner Torg:

Peab har brakt et boligprosjekt med høy standard til torgs på det sentrale knutepunktet Carl Berners plass i Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

Diakonveien Omsorg+ :

124 nye omsorgsboliger med service er nylig ferdigstilt som første ledd i byutviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage i Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

Sagparken sentrum:

Asker Entreprenør AS har satt opp et nytt bolig- og næringssenter på Harestua på Hadeland. Solid massivtre preger det nye bygget.