Nye prosjekter

Reppetoppen

Boligbyggingen på østsiden av Trondheim foregår i stort tempo, og blant områdene der nye beboere har flyttet inn er Reppetoppen. Der prosjekterer selskapet Godhavn Utbygging AS et område på omkring 40 mål.

Området ligger godt beliggende på pynten over Ranheim, kun 11 kilometer fra Trondheim sentrum, og med en vidstrakt utsikt over store deler av Trondheimsfjorden.
Der bygger Godhavn et stort område i form av seks byggetrinn, med en god blanding av leiligheter og rekkehus. Tre av byggetrinnene er allerede innflyttet og ferdig, og i disse dager er det byggetrinn fire som blir sluttført og innflyttet. Til sammen skal hele prosjektet omfatte cirka 247 boenheter. Byggetrinnene 1, 3 og 5 vil bestå av rekkehus, og i det siste av disse bygges også en del mikrohus. Byggetrinnene 2, 4 og 6 er hovedsakelig leiligheter i fire etasjers blokker, samt noen rekkehus i tilknytning til disse.

Hele artikkelen leser du på bygg.no.

Sveio skule Langetun

Engelsen Bygg har totalrehabilitert den eldre delen av Sveio skule i Sveio kommune. Dette bygget rommer nå barneskole, blackbox og svømmehall.

I fjor fullførte Engelsen Bygg et nybygg som rommer ungdomsskole og skoleadministrasjon.
Totalrehabiliteringen er tegnet av LINK Arkitektur og utført i totalentreprise for Sveio kommune. Den omfatter 2.700 kvadratmeter av eksisterende bygnings-masse og et nytt teknisk rom på tak på 140 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 35 millioner kroner uten merverdiavgift.

Les hele artikkelen på bygg.no.

Haneborgåsen Panorama

Boligområdet troner øverst i Haneborgåsen, og kan skilte med gode solforhold og utsyn. Men beliggenheten og grunnforholdene på den bratte tomta, har også gitt totalentreprenør Asker Entreprenør store utfordringer.

De 52 leilighetene fordelt på bygg D og bygg E utgjør det andre av i alt tre trinn. De tre blokkene i det første trinnet sto ferdig til påske i år, mens de tre siste blokkene som utgjør trinn 3 allerede er påbegynt.
Det var omfattende forberedende arbeider som måtte til ved fysisk oppstart i 2017; felling av store felter med trær, utsprenging av fjell og etablering av en 500 meter lang atkomstvei. Den måtte uansett årstid tåle akseltrykk på opptil 50 tonn for å kunne tåle transporten av betongelementene til de i alt åtte kommende leilighetsbyggene.

Hele artikkelen og flere bilder: bygg.no.

Sola kirke

I Sola har SV Betong bygget en funksjonell flerbrukskirke de fleste synes å være fornøyde med, innenfor alle avklarte rammer.

Nå står kirken ferdig, staselig plassert vest for det nye ruvende rådhuset i Sola kommune. Kirken er bygget ved en liten kolle, med det som til våren blir et uterom mot sør.

Det er store krav til fine overflater og skikkelige detaljer på et prosjekt som dette. Det er mer krevende å bygge en kirke enn mye annet. Bygget er i hovedsak råbetong. Veggene er bordforskalt både inn- og utvendig, og kjerneisolert. Innvendig er veggene kledd med spiler, av hensyn til lyd og klang. Det er også i stor grad benyttet finerplater innvendig. Begge deler av bjørk.
Gulvene er slipte betong. Ovenfra er taket korsformet. Den flate delen av taket, som ikke sees, er dekket med takbelegg.
– Så nær flyplassen på Sola måtte vi til med en spesiell konstruksjon ekstra, på grunn av flystøyen. Under byggingen måtte vi også ta hensyn til innflygningen. Her kan du ikke sette opp en selvhevende kran en gang, uten å måtte søke Avinor, forteller SV Betongs prosjektleder Finn Brodersen.

Les hele artikkelen på bygg.no.