Det nye kulturhuset sentralt i Porsgrunn består av flere arenaer for kultur-formidling og opplevelse, blant annet av en hovedsal, en rockesal, dansesal og en kunsthall. Huset er sammensatt av syv ulike bygg og ligger vakkert til langs elven.

Bistand med innspill til blant annet salsdimensjoner, veggtykkelser, dekketyper etc. Vi har også vært med og utformet kontraktskrav til konstruksjoner og materialer. Aktiv del i utforming av støyende tekniske anlegg.