Arbeid i reguleringsplanfasen med utredning av støy fra prosjektet til omgivelsene. Karlegging av hvilke boliger som er støyutsatt.