Arbeid med reguleringsplan for nedbygging av E18 ved Fillipstad. Det skal etableres lokk over europaveien, og Ring 1 skal forlenges. Brekke & Strand har hatt ansvar for kartlegging av støy fra nye og endrede traseer og vurdering av skjermingstiltak langs veien.

Oppgaver: Prosjektering av støytiltak og deltager i prosjekteringsgruppen.