Arbeid i regulerings- og byggeplanfasen. Beregninger av støy til berørte naboer og forslag til tiltak langs de nye veisystemene. Detaljvurdering av enkelte spesielt støyutsatte eiendommer.