5. januar 2015 åpnet den nye Edvard Munch videregående skole sine dører i lokalene til den ærverdige Statens Håndverk og Kunstindustriskole i Ullevålsveien 5 i Oslo.

 «– For å bedre den dårlige akustikken er det lagt en akustisk puss i taket, et BASWA-system, som er en porøs puss over et lag med brannisolerende gips og isolasjon, og med skjulte elektriske føringer. De opprinnelige rabbitzpussede etasjeskillerne som er utført i uarmert betong er harde og dårlig egnet til dagens krav til tilfredsstillende akustikk i klasserom. Den opprinnelige himlings-flaten blir ikke fjernet, men kun dekket til. Utseendet på den synlige flaten blir helt likt den opprinnelige, med hulkiler mot alle vegger.» […] «I ny fjerde og femte etasje (bygget i 1980) er den ene fløyen med 24 musikkøvingsrom bygget med boks i boksisolasjon og lavere takhøyde. Det er krav til 70 dB mellom rommene, og det er tilfredsstilt med god margin…» (Bygg.no).

Brekke & Strand v/ Magne Skålevik har hatt ansvaret for akustisk prosjektering. Link til hele artikkelen på bygg.no finner du her.