Samarbeidsprosjekt med Multiconsult, Asplan Viak og LPO arkitekter. Prosjektet omfatter konsekvens- og tiltaksutredning for etablering av nye Kampflybase på Ørland. Brekke & Strand har hatt ansvar for prosjektering av bygninger og anlegg for etableringen av kampflybasen.

Vi har også bistått med noe i arbeidene med konsekvensutredningen.