Affärsverken AB er et kommunalt selskap som bygger og driver el- / varme-anlegg og infrastruktur i Karlskrona, Sverige. Høsten 2012 var det innvielse av deres nybygde Kraftvärmeverk Karlskrona, som er den største miljøsatsingen hittil i Karlskrona kommune. Kraftvarmeverket leverer miljøvennlig fjernvarme fra biogasspannen på 42 MW som drives med treflis og fra dampturbinen omvandles 12 MW til elektrisitet som sendes ut i distribusjonsnettet.

I forbindelse med presteringstester av det nye kraftvarmeverket så gjennomførte vi støymålinger av spesifikt utstyr i anlegget og dessuten målinger i forbindelse med kartlegging av internstøy med hensyn til arbeidsmiljø. Oppdraget ble utført som underleverandør til miljøkonsulentselskapet DGE Mark / Miljö AB som hadde totalansvaret for samtlige miljømålinger under disse testene. Resultat fra støymåling av enkeltkomponenter ble vurdert opp mot stilte leverandørskrav for respektive utstyr. Utfra støymålinger foretatt i andre deler av anleggets lokaler ble interstøykart skapt som tydelig viser hvordan støynivået lokalt varierer i de forskjellige rom.