Domus-bygget i Tromsø erstattes av et kontorbygg med planer om mathall og akvarium i første etasjen.