Lindeberg skole er en barne- og ungdomsskole på Lindeberg ved Furuset, øst i Oslo. Skolen ble totalrehabilitert, bygget om og fikk nytt tilbygg i perioden 2008- 2010. Eksisterende fløyer ble kraftig bygget om for å oppnå åpne og fleksible læringsarealer, og tette vegger ble erstattet med glass. I nybygget i midten ligger alle fellesfunksjoner som læringssenter, auditorium, scene samt studieplasser. Mellombygget skal også fungere som kulturhus for nærområdet på kveldstid.