Norske Skog Saugbrugs er en av verdens største og mest moderne magasinpapirfabrikker med tre papirmaskiner som til sammen produserer 550 000 tonn magasinpapir årlig. Bedriften ligger sentralt i Halden, noe som kan være utfordrende i forhold til støy.

Brekke & Strand etablerte en omfattende kartlegging av støykilder ved bedriften i forbindelse med søknad om utslippstillatelse i forbindelse med utvidelser i 2001. Vi har utført vurderinger av ekstern støy ved konsesjonssøknader, tiltaksplaner, oppfølging med beregninger og referansemålinger, fortløpende oppdatering av databasen over støykilder samt innendørs støykartlegginger.