«Det første hovedmålet var 10. januar da strekningen Hellerud til Bøler igjen ble tatt i bruk. Bortsett fra mindre arbeider som fortsatt vil pågå utover våren og sommeren, avsluttes prosjektet når den siste strekningen frem til endestasjonen Mortensrud åpner 3. april. Sikkert til stor glede og lettelse for de reisende er det fra da av også slutt på logistikkøvelsen buss for bane som har erstattet de ordinære T-baneavgangene fra Hellerud til Mortensrud.

3. april tas Lørenbanen og Løren stasjon også i bruk. Kapasiteten gjennom sentrumstunellen frigjøres ved at flere reisende kan komme til sentrum via Lørentunellen.
Nye Østensjøbanen er dimensjonert for 5-minutters ruter, men selv med avganger hvert 7,5 minutt fra april innebærer det en vesentlig kapasitetsøkning.

Først måtte den gamle traseen fra 1967 gjennom en kraftig rehabilitering. Vedlikeholdsetterslepet ved at banen og stasjonene gjennom mange år hadde forfalt skulle tas igjen. COWI, som hadde ansvaret for forprosjektet, utarbeidet en rapport om tilstanden på stasjonene, banen og underbygningen. En setning derfra var beskrivende nok: Satt på spissen er det enkelte steder kablene som holder kabelkanalene sammen.

Det var tre tilbydere i konkurransen om detaljprosjektering, som ble vunnet av Aas-Jakobsen i 2014. De satte i gang med å utarbeide et grunnlag for entreprenørene.» (bygg.no)