Det nyaste regjeringsbygget, R6, er teke i bruk av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. R6 huser òg nokre funksjonar for Servicesenteret for departementa.

Statsbygg har vore byggherre og forvaltar og driftar R6.