Riksveg 3 er en viktig stamvegrute nord-sør i landet, spesielt for tung trafikk mellom Midt-Norge og det sentrale Østlandet. Mange strekninger tilfredsstiller ikke normert standard.

Ny strekning omfatter ca. 15 km firefelts veg og ca. 10 km 2/3 felts veg.

Brekke & Strand har hatt ansvaret for lokale støytiltak i byggefasen.