Målinger av kildenivå ved gjenbruksstasjonen på Brobekk. Prognoseberegninger av støy til omgivelsene fra fremtidig anlegg på Smestad ihht krav i reguleringsplan og T-1442.